Onderzoeksteam presenteert resultaten “Geweld tegen kinderen”

Onderzoeksteam presenteert resultaten “Geweld tegen kinderen”

In opdracht van De Nationale Assemblée (DNA) ondersteund door Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef), heeft een onderzoeksteam van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR), bestaande uit deskundigen zoals sociologen, orthopedagogen, juristen, antropologen en een statisticus, een onderzoek gedaan naar de verschillende vormen van geweld tegen kinderen.

Het parlement heeft met deze actie één van haar taken, namelijk het beleid van de regering te beoordelen, uitgevoerd. Om dit te kunnen doen is de juiste informatie nodig en tot voor kort had DNA deze niet. “Ik ben blij met deze resultaten die ons in staat stellen om een duidelijk oordeel te vellen over waar wij staan. Om beleid te kunnen maken hebben wij cijfers nodig en kunnen we plannen welke stappen wij moeten ondernemen”, stelt DNA-voorzitter drs. Jennifer Geerlings –Simons. De parlementsvoorzitter heeft de opening verricht van de workshop bestemd voor volksvertegenwoordigers.

Onderzoek

De onderzoeksvragen hebben te maken met de omvang van het geweld, hoe die eruit ziet, de invloed van geweld op volwassenen, kinderen en de opvattingen. Verder is bekeken in welke mate kinderen toegang hebben tot hulpverlening, de verbetering van de manier van preventie en aanpak op alle niveaus.

Populatie

Het onderzoek is verricht onder kinderen tussen 11 en 18 jaar, wat neerkomt op 14 procent van de Surinaamse populatie. Scholieren beslaan ongeveer 80 procent van die populatie wat neerkomt op 61.177 kinderen. Projectleider Julia Terborg spreekt van een representatief onderzoek waardoor realistische schattingen kunnen worden gedaan.

Bij het onderzoek is gekeken naar de verschillende vormen van geweld zoals lichamelijk, psychologisch, psychisch (als gevolg van geweld tussen ouders), seksueel geweld en geweld op school en thuis. De grootste populatie bestaat uit kinderen die hun opvattingen en meningen hebben gedeeld met de onderzoekers. Bij elkaar zijn ongeveer 3000 personen gesproken uit kindertehuizen, justitiële instellingen, het speciaal onderwijs en volwassenen waaronder ouders, leerkrachten en dienstverleners.

Veiligheid

Het lager Beroepsonderwijs springt bij geweld op school in het oog. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen zich op dit onderwijstype het minst veilig voelen. Verder blijkt dat pesten steeds meer een maatschappelijke discussie wordt, aangezien één op de vier kinderen daar last van heeft gekregen. Meisjes uit het basisonderwijs hebben het meest last van pesten. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend en hebben meer te maken met stigma en discriminatie. Het tienermoedervraagstuk is ook meegenomen in het onderzoek. Na de presentatie hebben de aanwezigen gediscussieerd over de informatie die gepresenteerd is.  Voorzitter Simons heeft aan het einde van de presentaties aangegeven, dat samen met elkaar moet worden gekeken hoe mensen te leren anders om te gaan met de problematiek die het opvoeden biedt.

Het onderzoek zal binnenkort publiekelijk worden gemaakt.

<< Terug naar berichten