Ontwerp wet PSA heeft niets te maken met toescheidingsovereenkomst en dubbele nationaliteit

Ontwerp wet PSA heeft niets te maken met toescheidingsovereenkomst en dubbele nationaliteit.

In een overvolle zaal in Amsterdam-Oost hebben de DNA voorzitter Mevrouw Jennifer Geerlings-Simons en de heer Ricardo Panka, Megacombinatie fractie-voorzitter, de diaspora op een indringende, openhartig en duidelijke manier toegesproken. De organisatie lag in handen van de Stichting Collectief Overzee Suriname, die terug mag zien op een zeer geslaagde en vooral goed georganiseerde bijeenkomst.


Nadat het volkslied gezongen werd, feliciteerde de heer Drs Ernest Grep, Vice-voorzitter van de Stichting Collectief Overzee Suriname (COS) de President met zijn 68ste verjaardag.
Deze speciale bijeenkomst was ook live te volgen via het internet en via radio Mart werden er delen van de speeches live overgebracht aan de luisteraars.
“U hoort bij ons”


Een opmerkelijk citaat van de DNA voorzitter is helder en duidelijk omarmd door de aanwezigen: “Ik ben in eerste instantie hier voor het belang van de Surinaamse burgers, dat is mijn werk en daarvoor sta ik ter dienst. Maar u als broers, zusters, tantes, ooms, etc zijn onze familie en daarmee dus een afgeleide van het Surinaamse belang.”
Ook maakte zij in haar inleiding duidelijk dat de PSA-wet noch iets te maken heeft met de toescheidingsovereenkomst, noch met dubbele nationaliteit of naturalisatie en zeker niet met een of ander remigratiebeleid geïnitieerd vanuit Nederland.


De PSA-wet is niets meer of minder dan het formaliseren van de bestaande familiebanden tussen de Surinamers in Suriname en hun diaspora. Zo zal er eindelijk bij wet geregeld worden dat de Surinaamse ambassades, waar ook ter wereld, formeel en rechtmatig PSA-houders beperkte noodondersteuning kunnen verlenen. De PSA-wet is een recht en wordt pas actief als men er gebruik van wil maken. Personen van Surinaamse afkomst zullen in de toekomst dus geen verblijfsvergunning nodig hebben om in Suriname te mogen verblijven. Wel zullen enkele documenten overhandigd moeten worden zoals; een bewijs van uitschrijving en een document waaruit blijkt dat er in eigen levensonderhoud kan worden voorzien.


De DNA-voorzitter verwacht dat deze wet voor 25 november wordt goedgekeurd en begin 2014 in werking gaat.
Als reactie op enkele vragen, gaf mevrouw Geerlings-Simons aan dat de huidige regering ook bezig is passende wetgeving te maken, om te voorkomen dat nazaten van de slavenmeesters, plotseling grond of plantages in Suriname komen claimen. Onder luid applaus hield zij een vurig betoog waarin duidelijk werd gemaakt dat als je 230.000 slaven naar Suriname brengt en er maar 30.000 zijn overgebleven, er sprake zou moeten zijn van genocide.
Zij maakte in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk dat de nazaten van de slavenmeesters, die deze wet zullen proberen te omzeilen om toch de plantages te claimen een fikse schadevergoeding of claim voor genocide kunnen verwachten.


Op een vraaguit het publiek over het verzenden van boeken naar Suriname reageerde mevrouw Geerlings-Simons met het verzoek om kritisch te kijken naar de school- en leesboeken die er naar Suriname gestuurd worden. De boeken zouden een relatie moeten hebben met de leefomgeving van de kinderen.
De aanwezigen waren zeer tevreden over het verloop van deze bijeenkomst, maar zouden graag meer van dit soort bijeenkomsten willen bezoeken. Ook zeiden zij een centraal contactpunt te willen waar alle vragen en onduidelijkheden over de PSA en diasporabeleid gesteld kunnen worden. Een groep aanwezigen vond dat Stichting Collectief Overzee Suriname die rol zou moeten vervullen.


City of Para
Het was een bijzondere bijeenkomst, niet alleen omdat de PSA –wet verduidelijkt werd, maar ook vanwege het feit dat de NDP fractievoorzitter ten overstaan van het publiek een M.O.U. tekende met het bedrijf Nextra Technologies die het “City of Para” project zal voorzien van hybride elektriciteit. In het project “City of Para” zullen de nutsbedrijven, fabrieken en woningen voorzien worden van o.a. zonne-energie. Het zal het eerste project in Suriname zijn, dat groen en duurzaam is. In Para zal er 175 hectare grond in ontwikkeling worden gebracht: er zullen 3000 kavels van tussen de 350 m2 en 500 m2 worden gerealiseerd, waarvan er 200 kavels gereserveerd zijn voor de diaspora. Het wordt een project waarbij eindelijk oog voor ruimtelijke ordening is.


De heer Panka wees de diaspora op het feit dat alhoewel zij geen stemrecht hebben in Suriname, zij desondanks hun naaste familie en vrienden van advies kunnen dienen bij de naderende verkiezingen.
De bijeenkomst eindigde met een meet- and-greet waar de heer Panka en mevrouw Geerlings-Simons, bedolven werden onder de enthousiaste aanwezigen met verschillende vragen, adviezen en verzoeken.


John Brewster

<< Terug naar berichten