Ontwerpbegrotingen 2016 goedgekeurd

Ontwerpbegrotingen 2016 goedgekeurd

De Nationale Assemblée heeft op donderdag 11 februari 2016 de ontwerpbegrotingen van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 goedgekeurd. De ontwerpbegroting van het ministerie van Justitie en Politie is met 31 stemmen vóór en 1 tegen door DNA goedgekeurd, terwijl alle andere Begrotingen met algemene 31 stemmen zijn aangenomen.

Door zowel de oppositie als de coalitie zijn er samen negen moties ingediend, waarvan één niet voldeed aan de gestelde eisen volgens artikel 39 van het Reglement van Orde. Het parlement heeft met algemene 31 stemmen een besluit genomen om de moties op een nader tijdstip, in een Openbare Vergadering, te behandelen.

<< Terug naar berichten