Ontwerpwet nadere wijziging Inkomstenbelasting goedgekeurd

Ontwerpwet nadere wijziging Inkomstenbelasting goedgekeurd

De Nationale Assemblée heeft in de Openbare Vergadering van dinsdag 12 april 2016 de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de Inkomstenbelasting 1922 met algemene 29 stemmen aangenomen. De oppositie, bestaande uit de VHP, NPS, ABOP en Pertjajah Luhur, heeft zich van stemming onthouden.

Na de stemming heeft assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons het parlement en het volk gefeliciteerd met de aanname van dit wetsproduct, dat in 2014 is ingediend. Vicepresident Michael Ashwin Adhin heeft namens de regering het parlement bedankt voor de vruchtbare debatten en aanname van de wet.

De Commissie van Rapporteurs bestaat uit: Amzad Abdoel (voorzitter) en de leden Asiskumar Gajadien, Jennifer Vreedzaam, Gregory Rusland, Rossellie Cotino, William Waidoe en Wendell Asadang.

<< Terug naar berichten