Openbare Vergadering Inauguratie President en Vicepresident begroot op SRD 2,7 miljoen

De Buitengewone Openbare Vergadering van De Nationale Assemblée (DNA), waarin de installatie van de president Z.E. Desiré Delano Bouterse en de vicepresident Ir. Michael Ashwin Satyandre Adhin Msc zal plaatsvinden, staat voorlopig op ongeveer 2,7 miljoen Surinaamse Dollar (SRD). Dit verslag heeft de Commissie Inauguratie President en Vicepresident van de Republiek Suriname aan DNA uitgebracht in de huishoudelijke vergadering van donderdag 6 augustus. De Commissie wordt voorgezeten door assembleelid   drs. Amzad Abdoel en bestaat verder uit de leden drs. Dewanchand Sharman, Dinotha Vorswijk Bsc, Jenny Warsodikromo en Rudolf Zeeman.

Het grootste deel van dit bedrag, SRD 1,7 miljoen, wordt besteed aan reparaties die nodig waren om het Nationaal Indoor Station (NIS) klaar te maken voor de vergade​ring. Het resterend bedrag is gereserveerd voor kosten van de Buiteng​ewone Openbare Vergade​ring zelf, waaronder adverte​nties, protocol, logistiek, aankleding van de zaal, geluidsinstallaties etc.  DNA heeft in een eerdere huishoudelijke vergadering besloten, dat zij voor de laatste keer de kosten voor renovatie in verband met het gebruiken van de hal op zich zal nemen. In de toekomst zal dit op een andere wijze moeten geschieden. 

De commissie heeft zich na de huishoudelijke vergadering georiënteerd in het NIS om na te gaan als de laatste voorbereidingen voor de vergadering daadwerkelijk op schema zijn. 

De inauguratie vindt op woensdag 12 augustus 2015 plaats. Na de openbare vergadering vindt de beëdiging van de ministers plaats. 

<< Terug naar berichten