Openbare Vergaderingen worden hervat

Openbare vergaderingen worden hervat

Openbare Vergaderingen worden hervat

 

Na bijkans een maand op reces te zijn geweest hervat De Nationale Assemblée de openbare vergaderingen. De eerstvolgende vergadering vindt op dinsdag 01 oktober 2013 plaats. Voor die dag staan er twee vergaderingen op schema. De eerste openbare vergadering O.58 is een voortzetting van de vergadering van dinsdag 30 juli  2013. Er zal dan een aanvang worden gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet houdende regels inzake het exploiteren van instelling voor opvang van personen (Wet opvanginstellingen). DNA-lid M. Bee is de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs. Verder maken de leden G. Kandhai, J. Warsodikromo, R. Asabina, R. Tarnadi, C. Breeveld en M.Bouva deel van de commissie.

 

In de tweede openbare vergadering O.59 zal de ontwerpwet ter goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de Internationale Tropical Timber Agreement van 2006 (ITTA 2006)  worden behandeld. DNA-lid O. Wangsabesari is de voorzitter van de Commissie van Rapporteurs. De commissie bestaat verder uit de leden P. Kensenhuis, W. Ajaiso, M. Rathipal, A. Misiekaba, R. Tamsiran en T. Vishnudatt. 

 

<< Terug naar berichten