Ordening energiesector bij wet bepaald

Ordening energiesector bij wet bepaald

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op dinsdag 1 maart 2016 de ontwerpwet houdende vaststelling van elektriciteitsvoorziening (Elektriciteitswet 2015) en de ontwerpwet houdende de instelling van de Energie Autoriteit Suriname ( Wet Energie Autoriteit Suriname) aangenomen met algemene 39 stemmen. Met de goedkeuring van deze wetsproducten heeft het hoogste orgaan van Staat bepaald, dat er ordening komt in de energiesector.

Assembleevoorzitter mevrouw Jennifer Geerlings- Simons heeft vele jaren gepleit voor een vorm van onder andere energiebeleid, energieautoriteit en een energie instituut. “Ik ben bijzonder blij dat ik vandaag in vervulling zie gaan dat Suriname een instituut heeft dat zal helpen met vooral de strategische planning van de energiesector”, zegt de DNA-voorzitter.

"Het is fundamenteel dat deze belangrijke sector van Suriname nu eindelijk strategisch zal worden aangepakt. Energie moet zo goed mogelijk worden benut en ter beschikking zijn", stelt mevrouw Simons. De parlementsvoorzitter heeft de regering, het parlement en het volk gefeliciteerd met de aanname van deze twee wetten. Ook de fractieleiders hebben hun felicitaties uitgesproken. Minister Soewarto Moestadja heeft namens de regering de felicitaties overgebracht.

De leden Gregory Rusland, Erwin Linga, Asiskumar Gajadien, Glenn Sapoen, Ronnie Brunswijk en Carl Breeveld hebben deel uitgemaakt van de Commissie van Rapporteurs. Gewezen parlementariër Rabindre Parmessar heeft als voorzitter gefungeerd.

<< Terug naar berichten