Paal treedt terug als parlementariër

Paal treedt terug als parlementariër

Na elf jaar als volksvertegenwoordiger gediend te hebben heeft de heer Anton Paal op donderdag 31 maart 2016 zijn loopbaan in De Nationale Assemblée (DNA) afgesloten onder dankzegging met de bede “God zij met ons Suriname, hij verheff' ons heerlijk land.” De aftredende fractieleider van de politieke partij PALU, zegt dat hij zijn werk als parlementariër met grote inzet en liefde heeft vervuld en hoopt dat zijn opvolger zijn voetsporen zal opvolgen.

DNA-voorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons heeft de heer Paal bedankt voor de constante positieve bijdrage als DNA-lid. De terugtredende fractieleider is volgens voorzitter Simons medeontwerper van verschillende initiatiefvoorstellen en heeft vaak richtlijnen gegeven met betrekking tot de burgerproblematiek.

Verschillende fractieleiders hebben vol lof gesproken over de heer Paal, die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd in het hoogste orgaan van Staat. Namens de regering heeft vicepresident het scheidende assembleelid bedankt. Daarna heeft de minister van Arbeid Soewarto Moestadja de heer Paal bedankt voor zijn expertise met de bevolkingsadministratie. De heer Paal blijft verbonden aan het Centraal Bureau voor Burgerzaken waarbij het ministerie van Binnenlandse Zaken gebruik kan maken van de opgedane ervaring op het gebied van bevolkingsadministratie.

<< Terug naar berichten