ParlAmericas vergadering officieel geopend

ParlAmericas vergadering officieel geopend

Op donderdag 16 maart 2017 heeft de officiële opening van de ‘2nd Gathering of the Open Parliament Network of ParlAmericas’, plaatsgevonden in het Parlementsgebouw van de Republiek Costa Rica. Volksvertegenwoordigers uit diverse landen, waaronder ook Suriname, hebben de openingsvergadering bijgewoond. Naast de coördinator van de commissie Open Parlement Karla Prendas, hebben parlementsvoorzitter José Alberto Alfaro Jiménez en de president van ParlAmericas Marcela Guera het woord gevoerd. Er is een Memorandum of Understanding getekend tussen ParlAmericas en Latijns-Amerika voor transparantie in de wetgeving.

Het programma is vervolgd met de sessie: “New horizons for citizen participation: International initiatives within the framework on the Open Government Partnership.” In vrijwel alle landen voelen burgers zich niet of onvoldoende vertegenwoordigd door hun volksvertegenwoordigers en is er gebrek aan vertrouwen in assembleeleden. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, die aan het hoofd staat van een parlementaire delegatie heeft namens Suriname, het woord gevoerd. Mevrouw Simons heeft onder andere aangegeven dat er alleen vertrouwen kan zijn als personen het instituut of het proces inderdaad kennen en begrijpen, waardoor zij zelf het werk van het parlement kunnen beoordelen. Belangrijk is dat het volk de assembleeleden daadwerkelijk aan het werk ziet, kunnen luisteren en kijken naar wat zich in het parlement voltrekt. Voorts is belangrijk dat de discussies betrekking hebben op wat zich dagelijks in het leven van de gemeenschap afspeelt.  Naast de toegang tot informatie moet die ook begrijpelijk zijn voor de samenleving.

Op de eerste vergaderdag is ook een paneldiscussie gehouden, waar onder andere is aangegeven dat parlementen op een kruispunt staan en het vertrouwen in het democratisch proces moeten herwinnen.

Deelnemers aan deze sessie hebben met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de uitdagingen en behoeften van volksvertegenwoordigers in alle fasen van het wetgevingsproces en op welke manier technologie kan worden gebruikt om Open Parlement te vergroten. Het belang van samenwerking tussen parlementen is ook aangekaart. Er zijn een volksvertegenwoordigingen die een heleboel al doen om burgerpartcipatie te vergroten, echter wordt er tussen parlementen onderling te weinig gecommuniceerd. Er moet niet uit het oog verloren worden, dat burgers van deze eeuw meer betrokken willen worden in het wetgevingsproces en niet alleen tijdens verkiezingen in beeld komen.

<< Terug naar berichten