Parlement geeft goedkeuring aan toetreding van Suriname inzake immaterieel cultureel erfgoed

Met algemene 39 stemmen is de ontwerpwet houdende goedkeuring van de toetreding van de Republiek Suriname tot de “Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage”, door De Nationale Assemblée aangenomen. De aanname hiervan heeft op donderdag 16 februari 2017 plaatsgevonden.

Deze conventie handelt over de bescherming van ons immaterieel cultureel erfgoed en is een verdrag van de Unesco, dat op 17 oktober 2003 in Parijs, Frankrijk, is aangenomen. De doelstellingen van deze conventie zijn:

  1. Het immaterieel cultureel erfgoed beschermen
  2. Respect verzekeren voor het immaterieel cultureel erfgoed van de betrokken gemeenschappen, groepen en individuen
  3. Op lokaal, nationaal en internationaal niveau het bewustzijn verhogen van het belang van het immaterieel erfgoed en daarvoor wederzijdse waardering verzekeren
  4. Voor internationale samenwerking en hulp zorgen.

Dit wetsontwerp is voorbereid door een Commissie van Rapporteurs. Deze heeft bestaan uit de leden: Rosselle Cotino (voorzitter), Riad Nurmohamed, Erwin Linga, Diana Pokie, Raymond Sapoen, Patricia Etnel en Nao-mi Samidin.

<< Terug naar berichten