Parlement herdenkt 150-jarig bestaan

Parlement herdenkt 150-jarig bestaan

De Nationale Assemblée is op donderdag 5 mei 2015 in een Buitengewone Openbare Vergadering bijeengekomen ter gelegenheid van de viering van 150 jaar Volksvertegenwoordiging in Suriname. Tijdens deze bijzondere vergadering hebben de fractieleiders van de in het parlement vertegenwoordigde politieke partijen korte felicitatieboodschappen uitgesproken. De verschillende sprekers hebben stilgestaan bij het ontstaan, de rol en toekomst van de Volksvertegenwoordiging in Suriname. Vicevoorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) de heer Melvin Bouva heeft onder meer aangegeven om uitdagingen na 150 jaar Volksvertegenwoordiging aan te gaan. Er moet worden gewerkt aan het produceren van betere wetten, vernieuwing en verjonging van de democratie. Verder benadrukt de vicevoorzitter dat wij moeten inspelen op de nieuwe ontwikkelingen.

DNA-voorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons zegt dat het Parlement van vandaag 150 jaar na het begin van een volksvertegenwoordiging in Suriname nog niet is wat de Grondwet zegt dat het moet zijn, “maar we zijn duidelijk op weg”. “De wil om de aspiraties van het volk steeds meer te weerspiegelen, de opgelegde taken steeds beter te volbrengen en in samenhang met de andere machten te werken aan de in de Grondwet gegeven plichten is voor het eerst in 2011 door de DNA formeel tot uitdrukking gebracht, door aan een traject van verbetering te beginnen in samenwerking met nationale en internationale partners”, zegt de parlementsvoorzitter.

Hoewel er successen zijn geboekt, is er volgens voorzitter Simons nog veel dat verbetering behoeft. De stappen die door de DNA zijn gezet om te komen tot zelfevaluatie markeren een keerpunt. President Desiré Delano Bouterse heeft namens de regering de Volksvertegenwoordiging als cadeau een nog te bouwen prestigieus museum van de geschiedenis van onze Volksvertegenwoordiging met hierin een ruimte voor een bibliotheek voor staatsrechtelijke geschiedenis van Suriname geschonken. Verder heeft het Parlement ook een schilderij van het oud parlementsgebouw ontvangen van de commissie 40 jaar herdenking Srefidensi.

 Klik hier voor de volledige speech van de Assemblée voorzitter. 

 

 

 

<< Terug naar berichten