Parlement sluit zittingstermijn af

Parlement sluit zittingstermijn af

De parlementaire zittingstermijn over de periode 2010 – 2015 is op woensdag 01 april 2015 om 07.05 uur afgesloten door assembleevoorzitter mevrouw drs. Jennifer Geerlings -Simons. Dit gebeurde kort na aanname van de begrotingen over het dienstjaar 2015, wat ook betekent dat het parlement vanaf 01 april 2015 op reces gaat in verband met de verkiezingen van 25 mei aanstaande. Officieel sluit de zittingstermijn op 29 juni, maar vanaf 1 april worden er geen openbare vergaderingen meer gehouden.  

Aangezien het de laatste vergadering was voor dit parlement hebben verschillende sprekers deze gelegenheid gebruikt om staf en personeel van zowel De Nationale Assemblée (DNA) als de verschillende ministeries te bedanken voor hun medewerking. 

Historisch

Parlementariërs en medewerkers hebben vijf historische jaren achter de rug. Er zijn fundamentele veranderingen aangebracht in het parlementaire werk. De voorzitter hoopt dat de veranderingen het parlement de komende vijf jaren tot grotere hoogten zullen brengen. Volgens mevrouw Simons zijn er zaken gedaan die fundamenteel zijn voor het functioneren van de democratie en het parlement. Zonder hulp van alle parlementariërs en medewerkers was het niet mogelijk om gestelde doelen te bereiken.

Assembleelid Guno Castelen (NF/SPA) feliciteerde de regering. Daarna bood hij namens de oppositie zijn verontschuldigingen aan als er personen tijdens de debatten zijn gekwetst. “It was nothing personal, it was business”. Alle ministeries zijn even belangrijk, maar assembleeleden moeten soms extra scherp zijn, om waar er ruis was, die weg te nemen. De fractieleider van de Mega Combinatie, Ricardo Panka,  is trots dat dit parlement een significante bijdrage heeft geleverd aan de institutionele versterking van DNA, mede door de kundige leiding van voorzitter Simons. DNA kan doorgaan als een parlement waarbij deskundigheid aanwezig is. Bovendien is er verbetering gebracht in het contact met het volk en de werkwijze.

Ronnie Brunswijk en Carl Breeveld, respectievelijk de fractieleiders  van de ABOP en DOE,  brachten evenals hun collega’s de felicitaties over. Mevrouw Simons werd geroemd voor haar kundige leiding en inzet de afgelopen vijf jaren.

Ook vicepresident Robert Ameerali bedankte het parlement voor de manier waarop zij de regering in het werk hebben ondersteund. Ook critici zorgen ervoor dat het werk van de regering beter wordt. Een speciaal woord van dank ging uit naar mevrouw Simons voor de manier waarop  zij de regering in moeilijke momenten heeft begeleid.

Aanname begroting

Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis is de begrotingsbehandeling in 4 dagen afgerond. Om dit gedaan te krijgen is er zelfs in de nacht van dinsdag 31 maart op woensdag 1 april 2015 vergaderd. Van alle zeventien ministeries is alleen de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken met algemene 33 stemmen aangenomen.  Die  van de ministeries van Volksgezondheid en Landbouw Veeteelt en Visserij is met 28 stemmen vóór en 5 tegen aangenomen. De overige 14 departementen hebben steun gekregen van 27 assembleeleden terwijl 6 hebben tegengestemd. Met de goedkeuring van de begroting is volgens mevrouw Simons een basis gelegd ook na de stembusgang verder te kunnen werken.

Voorafgaand aan de stemming in het hoogste orgaan van staat is door de oppositie, bestaande uit het Nieuw Front,  de BEP en Pertjajah Luhur een motie ingediend, waarbij het totale regeringsbeleid is afgekeurd.  Het voorstel van de oppositie is met 26 stemmen tegen en 6 vóór verworpen.

Vanaf januari tot aan de goedkeuring van de begrotingen is een vrij moeilijk traject geweest, zegt de assembleevoorzitter. Ze feliciteerde het orgaan met het bereikte resultaat. ‘Een begrotingsbehandeling wil nog niet zeggen dat je een begroting hebt, maar wij hebben ons best gedaan om uiteindelijk een begroting te hebben voor het land.’ Ook de regering kreeg de felicitaties. ‘Er is veel gedaan en succes geboekt, maar er zijn ook zaken om over na te denken.’ Naast de terechte lovende woorden vanuit het parlement over een aantal belangrijke programma’s in het land, moeten ook de terechte kritieken door de regering worden meegenomen. Ongeacht de regering die aanzit, moet gewerkt worden aan transparant bestuur en dat in het parlement gemaakte plannen zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

<< Terug naar berichten