Parlement stemt met 41 stemmen voor verkeersveiligheid

Parlement stemt met 41 stemmen voor verkeersveiligheid

Op dinsdag 29 november 2016 is de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafvordering met algemene 41 stemmen aangenomen in het parlement. De Commissie van Rapporteurs belast met dit wetsontwerp heeft bestaan uit de leden: Rossellie Cotino (Vz), Stephen Tsang, Krishnakoemarie Mathoera, Grace Watamaleo, Paul Somohardjo, Ronnie Brunswijk en Carl Breeveld.

Met deze wijziging wordt er beleid ingezet voor het vergroten van de verkeersveiligheid middels elektronisch apparatuur. Het lid Cotino heeft aan de minister van Justitie en Politie gevraagd om de politie waar die nodig is in te zetten om haar kerntaken uit te voeren. De commissievoorzitter zegt dat de aanname van de wet ook gezien moet worden als een stap in de richting om de politie te ontlasten van bepaalde taken.

Minister Andy Rusland van Transport Communicatie en Toerisme heeft het parlement namens de regering toegesproken. “Wij zullen samen met DNA werken aan wetgevingsproducten om het beleid dat wij voor ogen hebben uit te voeren in het belang van de samenleving.”

<< Terug naar berichten