Parlement voert bespreking met actievoerende onderwijsbonden

Parlement voert bespreking met actievoerende onderwijsbonden

De voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), mevrouw Jennifer Geerlings-Simons, zal alle relevante informatie opvragen, zodat het parlement meer inzicht krijgt in wat tussen de regering en de onderwijsvakbonden is afgesproken. De Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) zijn in actie om het uitblijven van de herwaardering en vragen een beter mutatiebeleid. Op donderdag 12 januari 2017 hebben de bonden hun misnoegen geuit aan het parlement. Voorzitter Simons is het eens met het herwaarderen van de doelgroep, maar dit moet niet alleen in financieel opzicht. Er is ook een beter carrièrepad nodig.

Naast de DNA-voorzitter is de bespreking bijgewoond door de vicevoorzitter van het parlement, de heer Melvin Bouva, leden van de vaste commissie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en andere assembleeleden.

 

<< Terug naar berichten