Parlement voert besprekingen met IMF

Parlement voert besprekingen met IMF

In De Nationale Assemblée (DNA) hebben op woensdag 8 juni 2016 de coalitie, de commissie ‘Stabilisatie en herstelplan 2016 – 2018’ en de oppositie besprekingen gevoerd met een delegatie van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF). De IMF-delegatie heeft onder andere uitleg gegeven over de organisatie, hun aanwezigheid in het land en de overeenkomst die met Suriname is gesloten. In alle besprekingen hebben de parlementariërs vragen gesteld aan de delegatie.

Het IMF heeft vorige maand goedgekeurd dat het Stabiliteits- en herstelprogramma van Suriname wordt ondersteund. In het parlement is door assembleevoorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons een commissie benoemd die het plan dat in het hoogste orgaan van Staat moet worden behandeld voor te bereiden. Intussen heeft de commissie vergaderd met verschillende actoren zoals het bedrijfsleven, vakorganisaties, consumentenorganisatie, deskundigen van verschillende departementen, de Centrale Bank van Suriname en het Planbureau. Op donderdag 9 juni 2016 vinden er vervolgbesprekingen plaats met enkele actoren uit het bedrijfsleven en Ravaksur.

 

<< Terug naar berichten