Parlement vraagt regering meer informatie over bestrijding Zika-virus

Parlement vraagt regering meer informatie over bestrijding Zika-virus

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op maandag 25 januari 2016 voor de aanvang van de tweede ronde van de Begrotingsbehandeling de regering meer informatie gevraagd over de bestrijding van het Zika-virus. Het parlement heeft de regering onder andere gevraagd hoe het staat met de urgente noodsituatie in de regio van de Amerika’s met betrekking tot het Zika-virus en welke maatregelen de regering neemt om in Suriname structureel de Aedes Aegypti muskiet die ook gele koorts, dengue en chikungunya overbrengt, te bestrijden. Parlementariërs van zowel de coalitie als de oppositie hebben vragen gesteld over de aanpak van het Zika-virus.

Onder meer is door parlementariërs aangegeven, dat de regering de begroting van het ministerie van Volksgezondheid opnieuw bestudeert om na te gaan of er geen extra geld moet worden opgenomen. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid heeft DNA informatie verschaft over de stand van zaken en intensivering van de mediacampagne die gevoerd zal worden in samenwerking met de Nationale Voorlichtingsdienst (NVD). Voor scholen is een lesbrief ontwikkeld om schoolgaanden bewust te maken van dit virus. Verder zal rondom onderwijsinstellingen, crèches en cellenhuizen naar broedplaatsen van deze muskiet worden gezocht en worden bestuur opzichters getraind om broedplaatsen aan te pakken.

 

<< Terug naar berichten