Parlementair toezicht op het begrotingsproces in het Caribisch gebied versterken

Parlementair toezicht op het begrotingsproces in het Caribisch gebied versterken

ParlAmericas – een forum voor parlementariërs op dit halfrond – was gastheer van een capaciteitsopbouwende workshop “Versterking van parlementair toezicht op het begrotingsproces in het Caribisch gebied (fase 2)”. Deze workshop bood ruimte aan parlementariërs en voorzitters van rekenkamers om hun kennis en best practices uit te wisselen.

Aan de twee dagen durende workshop op 5 en 6 februari in Port of Spain (Trinidad and Tobago) hebben parlementariers uit 12 landen uit het Caribisch gebied deel genomen, te weten de Bahamas, Barbados, Barmuda, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, Saint Lucia, Saint Vincent & the Grenadines, Suriname en Trinidad en Tobago. Het voornaamste doel was om praktische deskundigheid en kennis uit te wisselen, gerelateerd aan het controleren van overheidsbestedingen binnen het zogenaamd Westminster Systeem. Voorzitters van de rekenkamers uit verschillende Caribische landen waren ook aanwezig. Participanten in de conferentie hebben kennis kunnen putten uit de presentaties en inzichten van deskundigen op het gebied van financiële controle tijdens paneldiscussies en diverse strategische werksessies.

De globale doelen van de workshop waren het opzetten van mechanismen voor parlementair toezicht op het begrotingsproces en het uitbouwen van de jurisdictie van commissies voor staatsuitgaven. Aan de orde kwamen ook het totale begrotingsproces, controle uitkomsten en rapportages en de relatie tussen de rekenkamer en de commissie van staatsuitgaven. De workshop werd afgesloten met aanbevelingen voor de Caribische landen om het begrotingsproces en de controle hierop vanuit het parlement, te verbeteren.

De delegatie uit Suriname bestond uit de Assembleeleden Amzad Abdoel, Asiskumar Gajadien en Henk Ramnandanlal (allen leden van de parlementaire commissies Staatsuitgaven en het Ministerie van Financien) en de voorzitter van de Rekenkamer, Charmaine Felter.

ParlAmericas is een onafhankelijk netwerk van parlementen van 35 landen uit Noord-, Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Leden van deze organisatie hebben zich gebundeld om inter-parlementair dialoog te ontwikkelen en te stimuleren aangaande onderwerpen die voor dit gebied relevant en actueel zijn. Dit wordt gedaan door middel van onder andere capaciteitsopbouwende workshops en andere aktiviteiten.  

<< Terug naar berichten