Parlementaire delegatie Guyana brengt tegenbezoek aan Suriname

Parlementaire delegatie Guyana brengt tegenbezoek aan Suriname

Van woensdag 14 tot en met zondag 18 oktober 2015 brengt een parlementaire delegatie van de Coöperatieve Republiek van Guyana, onder leiding van de voorzitter Barton Scotland, een bezoek aan Suriname. Het bezoek is in navolging van gemaakte afspraken tussen de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) drs. Jennifer Geerlings-Simons en de toenmalige voorzitter van het Guyanese parlement, Raphael Trotman. De Surinaamse delegatie vertoefde in de periode van 24 tot en met 26 oktober 2013 in het westenbuurland.

Gezien beide landen op diverse punten een gemeenschappelijke historie hebben en er intensief contact bestaat tussen de burgers van beide landen hebben de landen gemeend zich maximaal te moeten inzetten voor vriendschappelijke verhoudingen en een productieve samenwerking.

Tijdens het bezoek zullen de parlementariërs verder praten over onderwerpen die tijdens het bezoek van Suriname aan Guyana aan de orde zijn geweest. Het gaat onder meer om:

  • Het verstevigen van de relaties tussen beide parlementen
  • Het creëren van structureel overleg tussen beide parlementen
  • Het vormen van een technisch team dat vraagstukken die in beide landen afspelen zal voorbereiden
  • Het bevorderen van goed nabuurschap
  • Het vergelijken van de parlementaire stelsels van beide landen om na te gaan hoe beide parlementen van elkaar kunnen leren
  • Ondernemerschap
  • Landbouw
  • Jeugdontwikkeling
  • Toerisme

Verder staan een bezoek aan de President van de Republiek Suriname Zijne Excellentie Desiré Delano Bouterse, de minister van Buitenlandse Zaken mevrouw Niermala Badrising en bedrijfsbezoeken ook op de agenda.

De delegatie bestaat uit vertegenwoordigers van de regeringspartij en assembleeleden van de oppositie waaronder: Hon Dr. Barton Scotland,  Winston Felix, Dawn Hastings-Williams,  John Adams, Ms. Jennifer Wade, Mr. Michael Carrington, Dr. Frank C.S. Anthony,  Mr. Dharamkumar Seeraj,  Mrs. Pauline Campbell-Sukhai, Ms. Gillian R. Persaud,  Sherlock Isaacs, Jocette Bacchus, Mrs Onieka Walton en  Ms Keshanna Murledhar.

<< Terug naar berichten