Parlementaire delegatie oriënteert zich bij staatsbedrijven

Parlementaire delegatie oriënteert zich bij staatsbedrijven

De parlementaire delegatie uit de Coöperatieve Republiek Guyana heeft in Suriname niet alleen overleg gehad met collega’s, maar ook veldbezoeken afgelegd om te zien hoe zaken in de praktijk zijn uitgevoerd. Op donderdag 15 oktober 2015 is een bezoek gebracht aan Weg naar Zee, waar de delegatie inzicht heeft gekregen in de wijze waarop Suriname zijn kust beschermd tegen de invloeden van het zeewater. De hydroloog professor Sieuwnath Naipal heeft de delegatie geïnformeerd over de beschermende functie van mangrovebossen en de waarde die deze begroeiing heeft om de toename van broeikasgassen tegen te gaan. Het mangrove ecosysteem als onderdeel van de kustzone biedt onder andere:

  • Bescherming en veiligheid
  • Voedselvoorziening en daarmee gezondheid
  • Mitigatie van het klimaat en dus de toekomst
  • Werkgelegenheid in verschillende sectoren zoals de visserij en toerisme
  • Landaanwas

Verder is de parlementaire delegatie geïnformeerd over maatregelen die zijn getroffen ter bescherming van de kust sinds 1975. In de periode 1996 tot 2001 is Zeedijk Nickerie gebouwd. De werkzaamheden voor de bouw van de zeedijk in Coronie zijn in 2008 aangevangen en dienen uiterlijk eind 2015 opgeleverd te worden. Middels een powerpoint presentatie compleet met beelden hebben de parlementariërs beter inzicht gekregen over de kustbescherming. Na de presentatie heeft de groep een rondleiding gekregen bij de dam.

Klimaatverandering

Verder is de heer John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname (CIS), ingegaan op de effecten van klimaatverandering. Momenteel is de zeespiegelstijging de grootste uitdaging voor Suriname. Uit analyses is gebleken dat Paramaribo het meest wordt bedreigd. De voorzitter van het Guyanese parlement de heer Barton Scotland was ook hier onder de indruk van de presentaties en de vorderingen die Suriname heeft gemaakt ter bescherming van zijn kust. Op het gebied van kustbescherming kunnen Suriname en Guyana samenwerken en kan ervaring worden gedeeld. Het westenbuurland wordt vaker met overstromingen geconfronteerd. In de periode van zware regenval proberen overheidsdiensten dan met man en macht om dijkdoorbraken te voorkomen.

De delegatie heeft op donderdag 15 oktober ook een bezoek gebracht aan minister Niermala Badrising van Buitenlandse Zaken. Tijdens dit bezoek heeft de minister gewezen op het feit dat Suriname en Guyana meer dan goede buren van elkaar zijn vanwege de historische politieke en economische banden. Verder benadrukte de minister dat beide landen gebruik moeten maken van de mogelijkheden die zij ter beschikking hebben door kennis en ervaring te delen.

Op vrijdag 16 oktober heeft de delegatie een bezoek gebracht aan Staatsolie te Tout Lui Faut. De parlementaire delegatie is ontvangen door financieel directeur Agnes Moensi. Mevrouw Moensi heeft een korte geschiedenis gegeven over het ontstaan van de maatschappij en een overzicht van de bedrijfsactiviteiten. Het uiteindelijke doel is om Staatsolie te transformeren tot een geïntegreerd en duurzaam energiebedrijf. Verder heeft de financieel directeur met trots de eerste gasoline die is gehaald uit de nieuwe raffinaderij gepresenteerd aan de gasten. Na de presentatie heeft de delegatie een rondleiding gehad op Tout Lui Faut raffinaderij en is stapsgewijs de processen om te komen tot het eindproduct aangegeven.

Om de parlementaire delegatie een indruk te geven over de vooruitgang die Suriname op verschillende gebieden heeft geboekt heeft de voorzitter van De Nationale Assemblée mevrouw Jennifer Geerlings-Simons een tour gegeven door het huizenbouwproject te Hanna’s Lust.

Het bezoek van de Guyanese parlementaire delegatie is op zaterdag 17 oktober afgesloten met een bezoek aan NV Grassalco in het district Brokopondo. In een presentatie van de heer Mark Rommy en andere collega’s zijn de assembleeleden geïnformeerd over de partnerschappen, de producten die het bedrijf verkoopt, samenwerkingen, exportmogelijkheden en andere bedrijfsactiviteiten.

Een interessant verschil tussen de twee volksvertegenwoordigers is, dat in Guyana ook ministers deel uit kunnen maken van het parlement. Tijdens het bezoek zijn meegereisd de ministers van Regionale Ontwikkeling en van Buitenlandse Zaken. De delegatie is op zondag 18 oktober vertrokken.

<< Terug naar berichten