Parlementariërs naar REDD + meeting in Costa Rica

Parlementariërs naar REDD + meeting in Costa Rica

De assembleeleden Celsius Waterberg en Marinus Bee vertegenwoordigen het parlement tijdens de REDD+ Learning Mission in San José, Costa Rica. Deze missie is in het kader van het nationaal Redd+ programma “Strenghthening national capacities of Suriname for the elaboration of the national Redd+ strategy and the design of its implementation framework,” en is bedoeld voor beleidsmakers.

Het studiebezoek van 24 tot en 28 oktober 2016, is georganiseerd door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). De kosten die met deze missie gepaard gaan, worden gedekt door het REDD+ programma.

Het programma van de missie omvat excursies, werkvergaderingen, presentaties en lezingen over uiteenlopende onderwerpen. De onderwerpen die onder andere besproken zullen worden zijn:

v  Betrokkenheid van belanghebbenden

v  Ontwikkeling van de nationale REDD + strategie van Costa Rica

v  Strategie REDD + binnen het bredere beleids- en economische context

v  Strategieën voor herbebossing met inbegrip van de betalingen voor ecosysteem services-regeling.

REDD+ is programma van de Verenigde Naties ter vermindering van de effecten van klimaatverandering. Het gaat om het aannemen van beleid en creëren van positieve beweegredenen die leiden tot het verminderen van uitstoot door ontbossing en bosbeschadiging in ontwikkelingslanden.

<< Terug naar berichten