Parlementariërs praten over hun rol bij de wereldvrede

Parlementariërs praten over hun rol bij de wereldvrede

“Er is vrede in zicht. We zijn nu op dat punt.” Dit concludeerden  parlementariërs op de 34-ste jaarlijkse zitting van de Parlementarians for Global Action (PGA)  die op 9 en 10 december 2013 in Bogotà, Colombia heeft plaatsgevonden. Het thema dit jaar is: ‘Het bouwen van een stabiele en duurzame vrede: de rol van de parlementariërs ter ondersteuning van vredesprocessen" om een bijdrage te leveren ter beëindiging van een oorlog die al meer dan 50 jaar duurt.

De bijeenkomst wordt jaarlijks georganiseerd door de PGA, een niet-gouvernementele organisatie (ngo) van meer dan 1000 parlementariërs uit 130 verschillende landen. De parlementariërs werken onder andere aan het promoten van de toetreding tot bepaalde internationale verdragen inzake mensenrechten, rechtsstaat, vrede en veiligheid en gendergelijkheid. Tijdens de jaarlijkse meeting wordt er van gedachte gewisseld en gediscussieerd over bovengenoemde onderwerpen.

Een delegatie van De Nationale Assemblee (DNA) heeft de conferentie bijgewoond. De vice-Voorzitter van DNA, Ruth Wijdenbosch die deel uitmaakte van de delegatie, is ook bestuurslid van de PGA. Op de eerste vergaderdag heeft mevrouw Wijdenbosch het woord gevoerd. Zij concentreerde zich op onschuldige burgers die slachtoffers worden van oorlogsgeweld. Wijdenbosch wees erop dat voornamelijk vrouwen en kinderen slachtoffer worden van seksueel misbruik, waaronder verkrachting en moderne slavernij. Zij deed ook de oproep  om  alle relevante groepen te betrekken in de vredesonderhandelingen. Alleen zo kan werkelijk duurzame vrede bereikt worden. Zij noemde behalve vrouwen, ook de inheemsen, de bevolking met een Afrikaanse achtergrond, boeren en andere minderheden.

 

Vredesbesprekingen

Op de eerste dag van de bijeenkomst is ook breedvoerig gesproken over de vredesbesprekingen die gehouden zijn tussen Colombia en de Colombiaanse guerrillabeweging FARC. De vrede lijkt nu in zicht. De vredesbesprekingen in Havana, Cuba, hebben vruchten afgeworpen en diverse landen zijn, met ondersteuning van de Verenigde Naties, betrokken bij dit proces.

De binnenlandse oorlog is 50 jaar geleden begonnen en Colombia hoopt dat hieraan gauw een einde komt. De meerderheid van de bevolking staat achter de vredesonderhandelingen en ook het parlement en congres ondersteunen dit proces.
Wijdenbosch merkte op dat er nog enkele uitdagingen zijn, waarover overeenstemming bereikt moet worden tussen de onderhandelende partijen, namelijk:
- de drugshandel;
- hoe om te gaan met de vele slachtoffers van deze langdurige binnenlandse oorlog (geschat wordt dat het gaat om ongeveer tien procent van de bevolking);
- het neerleggen en vernietigen van wapens, de terugkeer van de FARC-leden naar het normale leven, respect voor de democratie en de rechtsstaat.
- het aspect van het vragen om vergiffenis voor al het leed dat de slachtoffers is aangedaan.

De parlementariërs stonden ook stil bij het heengaan van de held en oud-president Nelson Mandela. Aan het begin van de conferentie is met gepaste muziek één minuut stilte in acht genomen voor de overleden held en oud-president van Zuid-Afrika. Mevrouw Wijdenbosch eindigde haar speech met een quote van Nelson Mandela: “We recall our terrible past so that we can deal with it, to forgive where forgiveness is necessary, without forgetting to ensure that never again will such inhumanity tear us apart and to move ourselves to eradicate a legacy that lurks dangerously as a threat to our democracy.”

Naast Wijdenbosch maakten de leden Noreen Cheung (Mega Combinatie/NDP), Diana Pokie (A Combinatie), Hugo Jabini (Mega Combinatie/NDP) en Mahinder Jogi (Nieuw Front/VHP) deel uit van de delegatie.

<< Terug naar berichten