Parlementen Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten ondertekenen concept Contactplan

Parlementen Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten ondertekenen concept Contactplan

De samenwerking op parlementair niveau tussen Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zal worden voortgezet. In De Nationale Assemblée (DNA) is er op donderdag 14 februari 2019 een concept Contactplan ondertekend, dat aan de respectieve parlementen ter bekrachtiging wordt voorgelegd. Het document is ondertekend door DNA – voorzitter, drs. Jennifer Simons, en haar collega’s Juan Thijsen (Aruba), William Millerson (Curaçao) en Sarah Westcot – Williams (Sint Maarten).

Tijdens het overleg is de samenwerking op verschillende gebieden zoals agrarische sector, handel, toerisme, onderwijs, arbeid, sport, cultuuruitwisseling en innovatie besproken. Ook het belang van het milieu en rampenbestrijding is aangehaald.

Voorzitter Simons heeft tijdens een persconferentie in het parlementsgebouw aangegeven, dat vernieuwing van het Contactplan dat er al vele jaren bestaat nodig  was, omdat de staatkundige positie van enkele landen is gewijzigd en de wereld is veranderd. Naast de gesprekken zijn ook diverse veldbezoeken afgelegd, waardoor de delegatie een betere indruk heeft gekregen van samenwerkingsgebieden. De delegaties hebben tijdens het overleg bezoeken gebracht aan onder andere de SAIL, InVitroPlants van Grassalco, Colakreek en Bergendal.

Optimisme

De voorzitters van de parlementen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben tijdens de persconferentie hun tevredenheid uitgesproken en optisme voor samenwerking op diverse gebieden gedeeld met de Surinaamse samenleving. Voorzitter Thijsen heeft aangegeven interesse te hebben in de landbouw, veeteelt, visserij, onderwijs en toerisme. Op Curaçao is volgens voorzitter Millerson zeker in de afgelopen twee jaar vaker gesproken over het verstevigen van de banden met Suriname. Het nieuwe parlement is er volgens hem van overtuigd dat de samenwerking zeer belangrijk is, gezien de historische- en familiebanden tussen het eiland en Suriname. Op scheepvaartgebied is er een mogelijkheid tot samenwerken zodat de handel kan worden gestimuleerd. Echter is hiervoor een goede scheepvaartverbinding noodzakelijk om de kosten voor de handelaren zo laag mogelijk te kunnen houden. Verder zegt de Curaçaose parlementsvoorzitter dat op het gebied van cultuur en sport er uitwisseling kan plaatsvinden. Volgens voorzitter Wescot – Williams hebben sinds de ondertekening van het laatste Contactplan in 2009 zich diverse ontwikkelingen voorgedaan op mondiaal gebied. “Vanwege die ontwikkelingen hebben wij de uitdagingen en ook de kansen besproken. En aan de hand van beide is gesproken over de samenwerking. De samenwerking is gemakkelijk vanwege de gezamenlijke historie”, stelt Wescot - Williams. De parlementsvoorzitter van Sint Maarten zegt verder uit te kijken naar de samenwerking tussen de regering van deze vier landen.

Klik hier voor het Contactplan

 

 

<< Terug naar berichten