Parlementen Suriname en Guyana stellen Contactplan op

Parlementen Suriname en Guyana stellen Contactplan op

Jaarlijks zullen De Nationale Assemblée (DNA) en het parlement van de Coöperatieve Republiek van Guyana in overleg treden met elkaar ter bespreking van diverse vraagstukken, uitdagingen en kansen van beide landen. Dit is één van de zaken die is besproken tijdens het vijfdaagse bezoek van een Guyanese parlementaire delegatie aan De Nationale Assemblée (DNA). Om de samenwerking te verbeteren zal de communicatie tussen de parlementen geïntensiveerd worden. Het is belangrijk om als buurlanden regelmatig parlementair overleg te hebben”, benadrukt voorzitter Simons. Omdat het Guyanese parlement dezelfde mening deelt hebben de parlementariërs een Parlementair Contactplan opgesteld. Dit Parlementair Contactplan treedt echter pas in werking na goedkeuring door beide parlementen en ondertekening door de DNA-voorzitter en haar collega de heer Barton Scotland, voorzitter van het parlement van de Coöperatieve Republiek van Guyana.

Op vrijdag 16 oktober 2015 tijdens een persbriefing zijn beide voorzitters ingegaan op het belang van dit bezoek en de resultaten die hieruit zijn voortgevloeid. Zowel de heer Scotland als de andere delegatieleden zijn onder de indruk van het bezoek aan Suriname. Vooral de vorderingen van DNA op het gebied ombudsbureau en automatisering hebben veel indruk op de assembleeleden gemaakt. De parlementaire delegatie heeft een rondleiding gehad door het gebouw van DNA waar zij hebben gezien wat er allemaal is gedaan om het werk van parlementariërs aangenaam te maken. Voorzitter Scotland heeft verder aangegeven open te staan om ervaringen op verschillende gebieden uit te wisselen.

Na de persbriefing heeft de delegatie een bezoek gebracht aan Staatsolie. Op dezelfde dag is er een bilateraal gesprek gevoerd tussen beide parlementen waarbij onder meer is gesproken over mensenhandel en health in all policies.

Gemeenschappelijke vraagstukken

In 2013 heeft een parlementaire delegatie uit Suriname een bezoek gebracht aan het Guyanees parlement. Tijdens dit bezoek hebben beide parlementen geconstateerd dat Suriname en Guyana buurlanden zijn met een gemeenschappelijke historie. Het druk verkeer tussen burgers van beide landen geeft aan dat er een band is tussen de landen. Het is daarom van belang om het bewustzijn bij beide parlementen op te wekken door vraagstukken die beide landen raken te bespreken meent mevrouw Simons. Door samen op te trekken en zodoende verschillende vraagstukken te bekijken kan in het voordeel werken van de buurlanden.

Zowel Suriname als Guyana hebben regenwoud en beide landen kampen met vraagstukken zoals klimaatverandering en zeespiegelstijging. Volgens voorzitter Simons is het daarom ook belangrijk dat landen hun uiterste best doen om de relatie zo goed mogelijk te houden. “Als wij geen goede vrienden zijn met de buren kunnen wij anders ongelukkig zijn”, merkte mevrouw Simons op.

<< Terug naar berichten