Parlementen Suriname en Guyana verstevigen samenwerking

Parlementen Suriname en Guyana verstevigen samenwerking

Na drie jaar van gesprekken en voorbereiding wordt de samenwerking tussen Suriname en Guyana naar een hoger niveau getild. Voor het verstevigen van de parlementaire relaties tussen beide landen is op vrijdag 7 oktober 2016 een Parlementair Contactplan ondertekend tussen de voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons en haar ambtgenoot van Guyana de heer Barton Scotland.

Voor beide voorzitters is de ondertekening van het Parlementair Contactplan een historisch moment. “Als we buren zijn kunnen we liever vrienden zijn, dus dat betekent dat beide landen steeds moeten werken aan hun relatie. De presidenten onderhouden de formele relaties tussen beide landen, maar parlementen hebben ook relaties met elkaar in de wereld en kijken naar vraagstukken om die vervolgens aan hun regering voor te leggen. Het is goed om op de hoogte te zijn van wat zich in het buurland afspeelt”, zegt mevrouw Geerlings- Simons.

Ook voorzitter Scotland ziet geen rede om geen vrienden te zijn. “Wij kunnen met elkaar samenwerken, elkaar bijstand verlenen en profiteren van de ervaring van elkaar omdat we samen sterker zijn”, redeneert de voorzitter van het Guyanese parlement.

Suriname en Guyana hebben als buurlanden op diverse punten een gemeenschappelijke historie, waardoor er ook intensief contact is tussen de burgers van beide landen. In het Parlementair Contactplan is onder andere afgesproken, dat de parlementen jaarlijks met elkaar in overleg zullen treden ter bespreking van diverse vraagstukken, de uitdagingen en kansen van beide landen. Verder is overeengekomen dat de te bespreken onderwerpen steeds in algemeen overleg worden vastgesteld, elk overleg met een verklaring wordt afgesloten en aan de regeringen van beide landen verslag wordt gedaan.

Na de ondertekening van het Parlementair Contactplan is de Guyanese delegatie naar het westenbuurland teruggekeerd.

<< Terug naar berichten