PGA geeft verklaring i.v.m. Internationale Dag van de Vrouw

PGA geeft verklaring i.v.m. Internationale Dag van de Vrouw

“Equality for women is progress for all” is het thema dat door de Verenigde Naties is geformuleerd in verband met de Internationale Dag van de Vrouw zaterdag 8 maart 2014. De leden van de “Parliamentarians for Global Action” (PGA) in De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname zijn voorstaander van een harmonische samenleving waar, in dit kader voor vrouwen, de basis principes van menselijke waardigheid gerespecteerd worden.

PGA is een niet commerciële en onpartijdige internationale netwerk van meer dan 1000 gekozen leden van ongeveer 130 parlementen over de gehele wereld. Het netwerk is opgericht met het doel om wereld vrede, democratie, rechtsstatelijkheid, mensen rechten, gendergelijkheid en bevolkingsvraagstukken te bevorderen. Om deze doelen te realiseren worden de verschillende leden gemobiliseerd, bijeengeroepen en geïnformeerd. De strijd voor gelijkheid van de vrouw past in de doelen die door de PGA worden nagestreefd. Het is de PGA opgevallen dat er initiatieven zijn geïmplementeerd om vrouwen vaardigheden aan te reiken ter versterking van hun omstandigheden. De vele vormen van geweld die jegens vrouwen en meisjes gepleegd worden, tasten de waardigheid van de Surinaamse natie aan.

De schoonheid van ware democratie ligt in de mate waarin een samenleving erin slaagt om minderheden te beschermen. Bij analyse van recente data die gepresenteerd is in het kader van de volkstelling zijn er 541.638 Surinamers, vrouwen vormen met 271.009 de meerderheid van de Surinaamse samenleving. Vrouwen vormen, behalve in numerieke meerheid, maar vanwege hun genderrol een belangrijke hoeksteen waarop het fundament van de samenleving gebaseerd is. Een natie kan niet volledig tot wasdom komen wanneer vrouwen zich niet optimaal kunnen ontplooien.

Met het thema “equality for women is progress for all” worden samenlevingen opgeroepen om te investeren in vrouwen en meisjes. Deze oproep is ook aan Suriname gericht. Wanneer er condities geschapen zijn, onder welke vrouwen hun ambities in waardigheid kunnen waarmaken en gelijke rechten mogen beleven, zal dit ongetwijfeld leiden tot een rechtvaardigere samenleving. Vele vraagstukken zoals onzekerheden, huiselijk geweld, waar vrouwen en meisjes vandaag de dag mee te kampen hebben zullen dan duurzaam bestreden worden.

De PGA feliciteert de totale Surinaamse samenleving met de Internationale Dag van de Vrouw, en kijkt uit naar een her-committering van de regering om verdere condities te scheppen voor het vrouwvriendelijk maken van Suriname.

<< Terug naar berichten