President en vicepresident in DNA gekozen

President en vicepresident in DNA gekozen

In een Buitengewone Openbare Vergadering van dinsdag 14 juli 2015 in De Nationale Assemblée is president Desiré Delano Bouterse herkozen. Michael Ashwin Adhin, nu nog minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, is gekozen tot vicepresident. Politieke partijen konden tot en met vrijdag 10 juli 2015 om drie uur ’s middags kandidatenlijsten indienen. Alleen de Nationale Democratische Partij heeft een kandidatenlijst ingediend. Op de verkiezingsdag heeft een commissie, onder leiding van parlementariër Rashied Doekhie, de ingediende stukken van de toen nog kandidaat president en vicepresident onderzocht en goed bevonden. Aangezien er voor beide functies maar één kandidatenlijst was ingediend was stemming niet nodig. In artikel 8 van de wet van 5 januari 1988 staat: Indien slechts één kandidaat voor het ambt van president wordt gesteld, wordt zulks ter vergadering door de voorzitter vastgesteld en wordt de kandidaat geacht bij enkele kandidaatstelling te zijn verkozen, mits ten minste tweederde van het grondwettelijke aantal leden van De Nationale Assemblée ter vergadering aanwezig is. Tijdens de vergadering waren er 46 leden aanwezig in de zaal. Dit aantal bied voldoende draagvlak voor het kiezen van de president en vice-president.

President Bouterse en vicepresident Adhin zullen de komende vijf jaren samen met een nog te stellen ministersteam leiding geven aan het land. De inauguratie vindt op woensdag 12 augustus 2015 plaats in de Anthony Nesty Sporthal.

<< Terug naar berichten