Proces Unasur parlement gestart

Proces Unasur parlement gestart

Het proces om te komen tot het parlement van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (UNASUR parlement) is gestart. In de statuten van UNASUR is opgenomen dat dit parlement komt. Suriname, Ecuador, Bolivia en Uraguay hebben het proces hiertoe op 4 december 2014 officieel gestart in Quito, Equador  tijdens een ronde tafel bijeenkomst van UNASUR presidenten en parlementsvoorzitters. “Nu gaat het om de vorm en werkwijze”, stelt drs. Jennifer Geerlings-Simons, voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA). Zij heeft de vergadering ook bijgewoond.

Op deze vergadering is besloten dat:

  •  Er onderzoek komt naar de werkwijze en stand van zaken in de nationale parlementen.
  • Er alvast bij de secretaris-generaal van Unasur het verzoek wordt gedeponeerd om steeds in samenhang met de vergaderingen van de staatshoofden een bijeenkomst van de parlementsleidingen van lidlanden wordt georganiseerd.
  • Er contact wordt gemaakt met de andere voorzitters om af te stemmen over het voorstel om begin april bij elkaar te komen over deze kwestie
  • Er wordt gewerkt aan een voorstel dat aan de andere voorzitters ter discussie kan worden gepresenteerd.

Mevrouw Simons geeft verder aan dat haar collega van Ecuador, mevrouw Gabriela Rivadeneira, bereid is om met Suriname kennis en informatie te delen over de diverse ontwikkelingen in hun parlement.

<< Terug naar berichten