Projecten voor meer vrouwen in de politiek geslaagd

Projecten voor meer vrouwen in de politiek geslaagd

De voorzitter van De Nationale Assemblée mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons blikt tevreden terug op de projecten ‘Meer vrouwen in Besluitvorming 2015’ en “Ook zij”. Hoewel pas na de verkiezingen van 25 mei duidelijk is hoeveel vrouwen tot het parlement worden toegelaten, vindt Simons dat naast de samenleving ook bij politieke partijen de bewustwording voor meer vrouwen op verkiesbare plekken op gang is gebracht.

In tegenstelling tot 2010 prijken nu meer vrouwen op de belangrijke plaatsen op de kandidatenlijsten.  Bij deze stembusgang zijn 128 vrouwen door hun politieke partij gekandideerd voor DNA tegenover 259 mannen. Ook zijn er deze keer 16 vrouwelijke lijsttrekkers terwijl dit aantal bij de verkiezingen van 2010, 9 bedroeg.

Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken schrijft de stijging toe aan de grote mate van bewustwording over het belang van gelijke participatie van mannen en vrouwen in zeggenschap en besluitvorming die op gang zijn gebracht.

In haar toespraak merkte mevrouw Simons op dat er moet worden gestreefd naar balans in het parlement. Mannen moeten ook beseffen dat vrouwen geen bedreiging zijn voor hun en dus niet als concurrent gezien moeten worden. Veelal zijn het de vrouwen die voor politieke partijen het veldwerk doen. “Vrouwen zijn de motor in het veld, waarom dus niet in het parlement.”

Henry Mac Donald, ambassadeur bij de Verenigde Naties, was ook aanwezig bij de afsluitingsbijeenkomst. Hij hield een toespraak over zijn project met Ijsland waarbij wereldwijd vooral mannen bewust worden gemaakt over de rechten van vrouwen. Internationaal blijkt nu al dat als er meer vrouwelijke leiders zijn landen zich sneller zullen ontwikkelen. Hij nam Rwanda als voorbeeld. Na de oorlog tussen de Hutu’s en Tutsi’s is een groot aantal mannen omgekomen waarna de vrouwen het voor het zeggen kregen. Rwanda staat op de derde plaats in Afrika als het gaat om economische groei. Mac Donals zei ook dat Suriname geschiedenis zal schrijven als er ongeveer 18 vrouwen worden gekozen in het parlement.

Op vrijdag 15 mei vond ook de afsluiting plaats van de campagnes. Ter gelegenheid daarvan mochten vijf vrouwen die op de kandidatenlijsten van hun politieke partij in de top 3 zitten, met de aanwezigen delen waar zij zich voor sterk zullen maken indien zij worden gekozen. De vijf personen die de zaal mochten toespreken zijn: Merlyn Aaron (DOE), Ingrid Karta-Bink (V7/PL), Angelic Del Castillo (V7/DA’91), Roselli Cotino (NDP) en Stephanie Kasketi (AC/ABOP). Voor mevrouw Aaron is belangrijk dat er meer in jongeren en het onderwijs wordt geïnvesteerd en dat meerdere personen toegang krijgen tot grond.  Mevrouw Karta-Bink vindt dat er sterke gezinnen moeten komen voor een betere samenleving. Verder bedankte zij voor het wakker schudden van politieke partijen om meer vrouwen te plaatsen op verkiesbare plekken. Echter vindt zij dat er meer geld moet worden vrijgemaakt voor politieke propaganda. Mevrouw Del Castillo wil dat corruptie moet worden bestreden terwijl  haar collega Cotino  zich wil inzetten voor het stimuleren van ondernemerschap en meer kansen voor vroege schoolverlaters. Als oud jeugdparlementariër en Caricom jeugdambassadeur weet Kasketi als geen ander waar de schoen bij jongeren wringt. Vooral jonge vrouwen en moeders behoren tot de doelgroep van (AC/ ABOP). Verder wil de DNA-kandidaat dat er meer balans komt in de volksvertegenwoordiging.

Om de twee projecten uit te voeren is samengewerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de UNDP. Vrijdag is ook het formele startsein gegeven voor de landelijke mediacampagne voor de gekandideerde vrouwen, waaraan de Biza minister een belangrijke bijdrage levert. Er zal gebruik worden gemaakt van alle mogelijke moderne media zoals, televisie, radio, sociale media en billboards.

 

 

 

 

<< Terug naar berichten