Regering bespreekt te treffen maatregelen in DNA

Op maandag 30 november komen De Nationale Assemblée (DNA) en de regering in een openbare vergadering bijeen in verband met de huidige financieel economische omstandigheden. Tijdens deze vergadering zal de regering de maatregelen die zijn voorbereid ter ordening en versterking van onze staatshuishouding aan het Parlement presenteren ter bespreking.

Deze vergadering is door de voorzitter van DNA mevr. Jennifer Geerlings-Simons uitgeschreven naar aanleiding van vragen van DNA leden tijdens de vergadering van donderdag 19 november en het schrijven van de President van 24 november waarin hij aan het Parlement vroeg om de regering in de gelegenheid te stellen om de maatregelen die zijn voorbereid op maandag 30 november in een openbare vergadering te bespreken.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Presentatie en bespreking van maatregelen die door de regering in verband met de huidige economische omstandigheden, zijn voorbereid dan wel getroffen ter ordening en versterking van de Staatshuishouding. Rondvraag
  5. Sluiting
<< Terug naar berichten