Regering informeert vaste commissie Volksgezondheid over voortgang basiszorgverzekering

Regering informeert vaste commissie Volksgezondheid over voortgang basiszorgverzekering

Op uitnodiging van de vaste commissie Volksgezondheid van De Nationale Assemblée heeft de regering op woensdag 29 oktober 2014 informatie verstrekt over de implementatie van de basiszorgverzekering. De zorgpunten uit het veld na de inwerkingtreding van de wet Nationale Basiszorgverzekering op 9 oktober 2014 zijn onder meer rede geweest voor de vaste commissie om met de regering om de tafel te gaan. De discontinuïteit in de zorg aan on- en minvermogenden was het belangrijkste punt van de bespreking. 

Besluit

In de gemeenschap was er namelijk ruis ontstaan over het intrekken van de kaarten van de ruim 60.000 on- en minvermogenden. Om rust te brengen in de samenleving en ook de onzekerheid ten aanzien van de onstane ruis weg te nemen, heeft de regering in overleg met De Nationale Assemblée besloten dat de situatie wordt genormaliseerd. Dit betekent dat alle on- en minvermogende kaarten nog geldig zijn en procedures in verband met de verlenging van deze dokterskaarten ongewijzigd blijven. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) betaalt nog de ziektekosten van deze personen totdat zij over hun verzekeringspasje beschikken. De overheveling van deze groepen naar de verzekeringsmaatschappijen zal stapsgewijs plaatsvinden. Het is echter wel belangrijk dat eenieder in aanloop naar de nieuwe situatie verplicht is om zich te registreren.

Niemand uitsluiten

Op de bijeenkomst, die werd voorgezeten door assembleevoorzitter mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons, heeft vicepresident Robert Ameerali de assembleeleden op het hart gedrukt  dat niemand medische hulp mag worden geweigerd. Met onder meer Nationale Ziekenhuisraad en de Regionale Gezondheidsdienst zijn duidelijke afspraken hieromtrent gemaakt.

Net als voorzitter Simons is de vaste commissie het erover eens dat de ambtenaren op de verschillende wijkkantoren van het ministerie van Sozavo strakke instructies krijgen en één taal spreken als zij informatie verstrekken aan de clientèle over de te hanteren procedures.

Naast voorzitter Simons en vicepresident Ameerali waren aanwezig:

-         De minister van Volksgezondheid ad-interim de heer ing. Ashwin Adhin

-         De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting mevrouw drs. Alice Amafo

-         De minister van Binnenlandse Zaken de heer Edmund Leiles

-         De minister van ATM de heer Michael Miskin

-         De adviseurs van de vicepresident

-         De deskundigen van het ministerie van Sozavo

Van de vaste commissie Volksgezondheid waren aanwezig  DNA-lid Theo Vishnudatt (voorzitter van de commissie) en de leden drs. Amzad Abdoel en Jenny Warsodikromo, mr. Ganeshkoemar Kandhai, Frederik Finisie. Ook de ondervoorzitter van het parlement mevrouw mr. Ruth Wijdenbosch, assembleelid drs. Ronny Asabina en Mahinder Jogi waren op de bespreking. De leden drs. Winston Jessurun en Diepakkoemar Chitan, die ook deel uitmaken van de commissie, waren afwezig.

<< Terug naar berichten