Regering presenteert pakket ondersteunende maatregelen aan DNA

Regering presenteert pakket ondersteunende maatregelen aan DNA

President Desiré Delano Bouterse heeft op verzoek van het parlement op maandag 30 november 2015 in De Nationale Assemblée een pakket aan concrete ondersteunende maatregelen gepresenteerd, die moeten leiden tot het verlichten van de nood voor de samenleving. De presentatie is in verband met de huidige financieel economische omstandigheden.

 

 

 

Het pakket aan maatregelen bestaat uit:

  1. Sociale zekerheid gevende en beschermende maatregelen
  2. Productie bevorderende maatregelen
  3. Inkomstenverhogende maatregelen
  4. Uitgave beperkende maatregelen

Verder is de president ingegaan op de verstoringen op de valutamarkt. Er zal orde op zaken gesteld moeten worden en de economie moet efficiënter worden gemaakt. De allerarmsten zonder arbeidsinkomsten zullen financiële ondersteuning krijgen. Er worden ook maatregelen genomen om personen met een geestelijke en lichamelijke beperking tegemoet te komen. Verder heeft president Bouterse aangekondigd dat de Naschoolse Opvang weer wordt opgepakt. Vooruitlopen hierop zal gefaseerd met schoolvoeding worden gestart.

Na de statement van de president hebben parlementariërs vragen gesteld aan de regering die gericht waren op het draaglijker maken van de situatie voor de samenleving. Verschillende ministers hebben daarna de vragen beantwoord.

Door te klikken op onderstaande link leest u de statement van het staatshoofd in het parlement; Statement President Bouterse op de Openbare Vergadering van DNA dd. 30 november 2015

<< Terug naar berichten