Samenwerkingsrelatie tussen Republiek Suriname en Republiek Servië verstevigd

Samenwerkingsrelatie tussen Republiek Suriname en Republiek Servië verstevigd

De Nationale Assemblée (DNA) heeft op donderdag 7 maart 2019 goedkeuring gegeven aan de ontwerpwet houdende goedkeuring van de “vriendschap en Samenwerking republiek Suriname en Republiek Servië.” Dit wetsproduct is aangenomen met algemene 30 stemmen.

Deze overeenkomst heeft als doel om de samenwerkingsrelaties te verstevigen en verder te bevorderen tussen de twee landen op economisch-, commercieel-, financieel-, industrieel-, wetenschappelijk-, technisch-, educatief- en cultureel gebied.

Parlementsvoorzitter drs. Jennifer Simons heeft kort na aanname van het wetsproduct aangegeven, dat er al enige tijd projecten samen worden uitgevoerd met Servië en dat deze tot nu toe positief zijn verlopen. 

De Commissie van Rapporteurs heeft bestaan uit de leden: drs. André Misiekaba (voorzitter), Chandrikapersad Santokhi, Grace Watamaleo, dr. Gregory Rusland, Silvana Afonsoewa, drs. William Waidoe en Aida Nading.

<< Terug naar berichten