Standpunt Suriname gepresenteerd tijdens conferentie doodstraf

Standpunt Suriname gepresenteerd tijdens conferentie doodstraf

Standpunt Suriname gepresenteerd tijdens conferentie doodstraf

 

Het Surinaams standpunt inzake de doodstraf is op De dag van de Viering van de Uitbanning van de Doodstraf op 10 oktober gepresenteerd tijdens een conferentie in Geneve. Ongeveer 50 parlementariërs en andere deskundigen hebben deelgenomen aan de conferentie. Vanuit Suriname heeft een delegatie van De Nationale Assemblee (DNA) onder leiding van DNA-lid André Misiekaba deelgenomen aan de conferentie. Vice-voorzitter van DNA, Ruth Wijdenbosch, vond de meeting zeer vruchtbaar. Naast de doodstraf zijn er ook enkele andere zaken naar voren gebracht. Onder andere hebben de parlementariërs en deskundigen hun bezorgdheid geuit over de criminaliteit. Over het algemeen is gesteld dat de criminaliteit in vele landen toeneemt. “Zeker ook  in onze regio”, stelt de vice-voorzitter. Onder andere in de vorm van drugsdoorvoer en terrorisme. Ook ernstige gevallen van corruptie die de bevolking verarmd zijn aangehaald. Door de toename van de criminaliteit wordt de roep om de doodstraf vaker gehoord. Gevreesd wordt dat landen die de doodstraf niet meer toepassen door de publieke opinie aangezet kunnen worden om die weer in te voeren. Tijdens de meeting werd benadrukt en onderkend dat de doodstraf zeer inhumaan is en zeker niet maakt dat er minder ernstige strafbare feiten gepleegd worden. Er is verder een algemene oproep gedaan dat parlementariërs samen werken, zowel in hun land als op internationaal gebied, om afschaffing van de doodstraf te promoten. De assembleeleden geven in een verklaring aan dat bij de volgende viering van deze dag in Suriname de doodstraf uit het Wetboek van Strafrecht dient te zijn verwijderd. Hiervoor ligt een wetsontwerp bij de Staatsraad in behandeling.

Naast de vice-voorzitter en DNA-lid Misiekaba maken de DNA-leden Chandrikapersad Santokhi en Walter Bonjaski ook deel uit van de delegatie.

<< Terug naar berichten