Substituut - Griffier toegelaten als lid van de ASGP

Van 18 tot en met 21 oktober 2015 heeft de substituut-griffier van De Nationale Assemblée mevrouw mr. Agatha Ramdass deelgenomen aan de Association of Secretaries General of Parliaments conferentie (ASGP) die gehouden is in Genève, Zwitserland. Mevrouw Ramdass is tijdens deze conferentie officieel geïntroduceerd en toegelaten als lid van de ASGP.

Griffiers en substituut-griffiers van landen over de gehele wereld hebben aan deze conferentie deelgenomen. Op de ASGP-conferentie zijn er presentaties gehouden over verschillende onderwerpen waarna er ook is gedebatteerd.

Onderwerpen die aan de orde kwamen zijn onder andere:

 • Het voorkomen van belangenconflicten/ conflicts of interest in het parlement (Iran/ Polen/ Russische federatie/ Nederland)
 • De rol van het Parlement in de strategische planning op nationaal niveau (Estonia)
 • Ervaringen in het bestuderen van wet- en regelgeving (Verenigde Arabische Emiraten)
 • Communicatie in parlementen: hulpprogramma’s en uitdagingen (Portugal)
 • De sociale samenstelling van het Parlement" (Russische Federatie)
 • De impact van de rechtstreekse verkiezing van commissievoorzitters" (Russische Federatie/ Engeland)
 • Combineren van twee overwegingen: van openbare toegang tot en de veiligheid van de Nationale Assemblee (Frankrijk)
 • Uitvoering van het beleid van een Open Parlement in de Braziliaanse kamer van afgevaardigden
 • Wetgeving inzake financiële compensatie voor de leden van het Zweedse Parlement
 • De rol van het Parlement in een ontwikkelingslanden
 • Het Turkse Parlement: een Parlement zonder obstakels
 • Parlementaire controle over afgeleide wetgeving in India

Uit de presentatie van de Verenigde Arabische Emiraten is de nadruk gelegd op het investeren in deskundigen en wetenschappers binnen het parlement. Zowel ervaring als deskundigheid is vereist voor succes van het parlementaire werk.

Het parlement van Turkije presenteerde: “Het Turkse parlement: een parlement zonder obstakels”. Tijdens de presentatie kwam duidelijk naar voren in welke mate er rekening is gehouden met mensen met een beperking. Van communicatie naar deze groep toe tot de infrastructuur van het parlementsgebouw is gedacht aan deze doelgroep. Mr. Ramdass maakte tijdens haar statement duidelijk dat met het oog op de recente goedkeuring van het verdrag voor mensen met een beperking in DNA, het belangrijk is dat ons parlement deze zaken in acht neemt.

Ten aanzien van parlementen in ontwikkelingslanden is gesteld dat parlementen een belangrijke rol en verantwoordelijkheid te vervullen hebben. Als gevolg van hun wetgevende- en toezichthoudende taak kunnen parlementen/parlementsleden actief bijdragen in het beleid van de nationale en plaatselijke ontwikkeling. Bovendien spelen parlementen een belangrijke rol in het bevorderen en verdedigen van mensenrechten.

Het Parlement van de Republiek Zuid-Afrika zal ervoor zorgen dat zijn visie niet alleen wordt geleid door de wens tot het bevorderen van een ontwikkelingsland, maar ook de ontwikkeling van de capaciteit van parlementsleden bij de uitoefening van hun mandaat.

Ook ten aanzien van de communicatie in parlementen zijn interessante hulpprogramma’s besproken. De wijze van communiceren met de samenleving middels een eigen parlementaire website, mobiele applicaties, social media en youtube zijn enkele van de gebruikte methoden die door de verschillende parlementen worden gehanteerd.

Indien gekeken wordt naar zaken zoals communicatie, infrastructuur en deskundigheid binnen de verschillende parlementen wereldwijd dan mag gezegd worden dat het Surinaamse parlement de afgelopen jaren stappen vooruit heeft gezet, maar nog een hele lange weg te gaan heeft.

De eerstvolgende ASGP-conferentie wordt gehouden van 20 tot 23 maart in Lusaka, Zambia.

<< Terug naar berichten