Suppletoire begrotingen 2016 aangenomen

Suppletoire begrotingen 2016 aangenomen

De suppletoire begrotingen voor het dienstjaar 2016 zijn op vrijdag 26 augustus 2016 in De Nationale Assemblée aangenomen met algemene 29 stemmen. De oppositie heeft zich van stemming onthouden.

De Commissie van Rapporteurs onder voorzitterschap van het lid Amzad Abdoel, heeft verder bestaan uit de leden Asiskumar Gajadien, Jennifer Vreedzaam, Gregory Rusland, Rossellie Cotino, William Waidoe, Wendell Asadang, Diana Pokie en Rajiv Ramsahai.

De voorzitter van De Nationale Assemblée mevrouw Jennifer Geerlings-Simons heeft na de stemming benadrukt dat voor het parlement belangrijk is dat de bredere schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

De vicepresident van de Republiek Suriname, de heer Michael Ashwin Adhin, heeft De Nationale Assemblée gerustgesteld dat de bezorgdheden van het parlement worden meegenomen.

<< Terug naar berichten