Suriname als voorbeeld tegen doodstraf

Suriname als voorbeeld tegen doodstarf

Op woensdag 12 februari 2014 heeft de waarnemend Voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA) mevrouw Ruth Wijdenbosch, vergezeld van enkele leden een meeting gehad met enkele prominente deskundigen op het gebied van de doodstraf, met name voormalig president van Zwitserland, Ruth Dreifuss en het Britse parlementslid Greg Mulholland.

Sinds 1927 heeft Suriname de doodstraf niet meer toegepast; echter staat deze nog steeds in het Wetboek van Strafrecht vermeld. In de herziene versie van het ontwerp wordt de doodstraf niet meer opgenomen. Dit ontwerp ligt op het Kabinet van President en zal haar weg vinden naar DNA ter behandeling. Volgens mevrouw Wijdenbosch geeft dit de positieve stappen weer die  Suriname heeft gezet om te komen tot het schrappen van de doodstraf uit het Wetboek van Strafrecht.


De delegatie heeft een uiteenzetting gegeven en hoopt de Surinaamse autoriteiten zo ver te krijgen  de doodstraf voor 10 oktober 2014 uit het Wetboek van Strafrecht  te schrappen en dat Suriname later dit jaar stemt voor de VN-resolutie voor een wereldwijd moratorium van de doodstraf. Een moratorium is een belangrijk instrument om staten die de doodstraf nog gebruiken tot discussie aan te zetten en een aansporing om hun wetten te herzien. Zolang de discussie hierover nog gaande is , kunnen geen executies  worden uitgevoerd.

De Nationale Assemblée zal de komende week in breder verband (in PGA-verband uitleggen) delibereren over enkele andere relevante zaken die de doodstraf raken. Hier valt te denken aan awareness programma’s.

De heer Mulholland is van mening dat Suriname als voorbeeld kan dienen voor de regio en   met deze stap zijn beleid met betrekking tot de bescherming en waarborging van mensenrechten zal onderstrepen. Niet alleen zal de regio Suriname beschouwen als een pionier op dit stuk, maar het land zal ook zijn diplomatieke en zakenrelaties kunnen verbeteren of versterken.

<< Terug naar berichten