Suriname moet leren uit hervormingen Georgië

Suriname moet leren uit hervormingen Georgië

Suriname moet leren uit de hervormingen die Georgië in hun land heeft doorgevoerd. Georgië stond namelijk onderaan de economische ladder. Corruptie en een ondernemersonvriendelijk klimaat zijn binnen enkele jaren zodanig omgezet waardoor dit land nu behoort tot een van de top tien landen in de wereld waarmee het prettig zaken doen is.

Om de opgedane kennis te delen met ons land heeft een technische delegatie uit Georgië gedurende twee dagen presentaties gehouden voor functionarissen waaronder departementsdirecteuren, ambtenaren en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De presentaties zijn in hotel Krasnapolsky gehouden. Er is onder meer gesproken over Good Governance, Democracy and Delivery of Public Service, The experience of Public Service, Tax and Customs reforms in Georgië.

Als het aan de voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons en de andere delegatieleden die in oktober 2013 Georgië hebben bezocht ligt, kan Suriname veel leren uit de hervormingen die dat land heeft doorgevoerd. Het bezoek van de technische delegatie uit het Europese land aan Suriname noemt voorzitter Simons een groot unicum, omdat dit heeft geleid tot een tegenbezoek ten behoeve van de overheid. De parlementaire missie was onder de indruk van het bezoek en geïnteresseerd in de omwenteling, vooral op het gebied van de dienstverlening aan burgers en het bedrijfsleven. Vanwege het feit dat het startpunt van Georgië niet veel beter is dan dat van Suriname, is de voorzitter ervan overtuigd dat veranderingsprocessen ook mogelijk moeten zijn voor ons land.

Er is speciaal gevraagd voor een technische delegatie, omdat die voor Suriname het meeste effect zal hebben. De delegatie hoopt dat één van de volgende stappen is dat een afvaardiging van topambtenaren voor het opdoen van kennis ook naar Georgië kunnen afreizen.

Het werkbezoek wordt op 30 januari 2015 met een persconferentie in De Nationale Assemblée afgesloten.

<< Terug naar berichten