• Home
  • Nieuws
  • Archief
  • Overig
  • Suriname participeert aan internationale conferentie over wetgeving, transparantie en duurzame ontwikkeling

Suriname participeert aan internationale conferentie over wetgeving, transparantie en duurzame ontwikkeling

Suriname participeert aan internationale conferentie over wetgeving, transparantie en duurzame ontwikkeling

Een delegatie uit Suriname bestaande uit de voorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), mevrouw Jennifer Simons ondersteund door deskundigen, heeft van 2 tot en met 4 juni 2015 geparticipeerd aan de ‘International Conference on Legislative Oversight to Foster Accountability, Transparency and Sustainable Development’,in Kingston, Jamaica. Mevrouw Charmaine Felter, voorzitter van de Rekenkamer, maakte ook deel uit van de delegatie.

Op de eerste dag van de conferentie zijn 21 sprekers uit verschillende delen van de wereld aan het woord gekomen. De nadruk lag op de vele uitdagingen  die er zijn voor parlementen bij het vervullen van hun toezichthoudende taak en de oplossingen die er overal in de wereld voor die problemen gevonden zijn.  Daarnaast deelden de voorzitters van parlementen en Rekenkamers van Caricom landen hun ervaringen op dit gebied.

De voorzitter van De Nationale Assemblée gaf in haar presentatie aan dat Suriname in werkelijkheid ook wordt geconfronteerd met dezelfde uitdagingen en valkuilen van veel andere ontwikkelingslanden. Simons noemde de belangrijke problemen waarmee zij geconfronteerd werd bij haar aantreden. Een niet functionerende Commissie Staatsuitgaven en een Rekenkamer die niet echt onafhankelijk was en bovendien  ernstig onderbemand.

Voorzitter Simons gaf aan welke stappen er zijn gezet in het kader van het Project Institutionele versterking  van DNA, dat met ondersteuning van UNDP is uitgevoerd. De inbreng van DNA tijdens de behandeling van de begrotingen, opstart van besprekingen met de ministers over de begroting in ontwikkeling, de activering van de commissie staatsuitgaven en de Rekenkamer door benoeming van de nieuwe leiding in 2011, werden onder andere naar voren gebracht.

Mevrouw Felter gaf op de eerste dag van de conferentie een uiteenzetting van de uitdagingen en ontwikkelingen van de Rekenkamer van Suriname bij het proces ter verbetering van  de ondersteuning van DNA bij het parlementaire toezicht.

De assembleevoorzitter gaf tot slot aan dat Suriname de afgelopen 5 jaren de overgang is begonnen naar een transparanter en efficiënter systeem van openbare boekhouding en effectief toezicht. In de komende zittingsperiode zal verder gewerkt moeten worden om het niveau van transparantie en verantwoording te bereiken dat onze overheid efficiënter en effectiever zal maken.

<< Terug naar berichten