Tal van klimaat onderwerpen tijdens ParlAmericas vergadering

Tal van klimaatonderwerpen tijdens ParlAmericas vergadering

Op de ParlAmericas vergadering die van 3 tot 5 augustus in Panama City, Panama wordt gehouden zijn tal van onderwerpen die betrekking hebben op klimaatverandering besproken. Het betrekken van jongeren, vrouwen en kwetsbare groepen bij het beleid inzake klimaatverandering, is één van discussiepunten. Er is verder gediscussieerd over:

  • Het promoten van een groene economie
  • Het opnemen van klimaatverandering in het onderwijs
  • Het beschermen en herstellen van ecosystemen in grond en bodem
  • Toegang tot schoon drinkwater
  • Het implementeren van duurzame vervoerssystemen
  • Het beschikbaar stellen van hernieuwbare energie
  • Het weerbaar maken van landen tegen natuurrampen

Suriname wordt op deze vergadering vertegenwoordigd door de voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Geerlings-Simons en de parlementariërs, Frederik Finisie en Asiskumar Gajadien. Assembleeleden uit de Americas en het Caribisch Gebied zullen met vakspecialisten praten over onder andere de aanpassing van geldende wetgeving en innovatieve vooruitzichten inzake klimaatverandering.

Voor de bijdrage van de voorzitter klik onderstaande link

https://www.youtube.com/watch?v=ggFCB06ts5g

<< Terug naar berichten