Transparantie en automatische sancties mogelijk oplossingen corruptie

Transparantie en automatische sancties mogelijk oplossingen corruptie

Op uitnodiging van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen heeft de Voorzitter van De Nationale Assemblée, mevrouw drs. Jennifer Geerlings-Simons op 30 juli 2014 een inleiding verzorgd in de University Guesthouse. Het thema was “Integriteit binnen de politiek.”  Met de organisatie van de lezingen wil de faculteit de eerste stap zetten op weg naar de bewustwording van de Surinaamse samenleving, voor wat betreft integriteit binnen het openbaar bestuur.

Mevrouw Simons heeft zich tijdens haar presentatie meer gericht op de praktische kant van het probleem. Zo kunnen volgens haar transparantie en automatische sancties de oplossing van het probleem zijn. Toch is transparantie niet eenvoudig.

Anticorruptiewetten en zeker integrale wetten zijn nodig; helaas zullen ze niet werken, als wij ons niet daaraan houden. Mevrouw Simons hield de aanwezigen voor dat het in Suriname nogal treurig gesteld is met de integriteit. Er lopen heel veel personen rond van wie bekend is dat zij zich met corruptieve praktijke bezighouden. Nochtans worden zij, veelal invloedrijke personen,  niet aangepakt. Een groot zorgpunt voor mevrouw Simons is dat deze groep, met een persoonlijk of politiek belang, het totale beleidssysteem ontregelt met de corruptieve praktijken. 

De lezing werd afgesloten met een paneldiscussie. Naast mevrouw Simons maakten Sharda Ganga, de politicologen Hans Breeveld en Giwani Zeggen en  Leo Huberts, hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit van Amsterdam deel uit van het panel.

Net als de overige panelleden merkte mevrouw Simons op dat het integriteitsprobleem niet iets is van ouderen alleen, maar dat ook jongeren zich hieraan schuldig maken.  Om dit vraagstuk te kunnen oplossen, moet aan de basis worden gewerkt.

<< Terug naar berichten