Vaste Commissie Buitenlandse Zaken bezoekt minister Badrising

Vaste Commissie Buitenlandse Zaken bezoekt minister Badrising

De vaste commissie Buitenlandse Zaken van De Nationale Assemblée heeft op vrijdag 30 oktober 2015 een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Niermala Badrising en haar staf. Naast de kennismaking  en het bespreken van brandende vraagstukken zijn nadere afspraken gemaakt voor het zo constructief mogelijk inrichten van de samenwerking. Tijdens de kennismaking heeft de voorzitter van de vaste commissie de heer André Misiekaba, verder gewezen op de rol van de commissie. De delegatie bestond uit de leden: Gregory Rusland, Chandrikapersad Santokhi, Stephen Tsang, Remi Tarnadi en Grace Watamaleo.

De commissievoorzitter rekent erop dat de minister de vaste commissie betrekt in haar werkzaamheden en ook van relevante informatie zal voorzien om het werk naar behoren te kunnen doen.

Minister Badrising is voornemens om de vaste commissie onderdeel te maken van alles waarmee het departement bezig is. De eerste twee maanden na haar aantreden waren bedoeld om een goed beeld te krijgen van de plaats van de organisatie. Er is een plan opgesteld waarbij er op vier niveaus wordt gekeken hoe er op het departement beter uitvoering kan worden gegeven aan de taken en verantwoordelijkheden van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder zal het buitenlands beleid onder vergrootplaats worden geplaatst.

De heer Misiekaba heeft ook om inhoudelijke ondersteuning gevraagd van DNA-delegaties die het parlement in het buitenland vertegenwoordigen. DNA doet minimaal tweemaal per jaar mee aan grote internationale bijeenkomsten zoals de Inter Parlementaire Unie (IPU), ACP/EU, WTO en Parlatino. Op 5 en 6 december zullen assembleeleden deelnemen aan de Klimaattop (COP 21) conferentie in Parijs. Van de bewindsvrouw is gevraagd wat het standpunt van het ministerie is. Voor deze klimaattop treft de vaste commissie al voorbereidingen met het Nimos en Conservation International Suriname. Minister Badrising waardeert het verzoek voor ondersteuning van parlementariërs en zal ervoor zorgen dat deskundigen van het departement ondersteuning bieden bij het samenstellen van de papers en briefing notes.

Verder heeft de vaste commissie ook aandacht gevraagd voor het uit de roulatie halen van de verkeerde kaart van Suriname die op diverse fora worden gebruikt. De minister heeft afgesproken een digitale kaart te zullen opsturen naar alle buitenlandse posten, ministeries, instanties en het kartografisch instituut, zodat de juiste kaart wordt gebruikt. 

<< Terug naar berichten