Vaste commissie Natuurlijke Hulpbronnen voert besprekingen in Brokopondo

Vaste commissie Natuurlijke Hulpbronnen voert besprekingen in Brokopondo

De Vaste Commissie Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en de commissie “Suralco kwestie” van De Nationale Assemblée onder leiding van de commissievoorzitter de heer Rabindre Parmessar hebben op zaterdag 7 en 8 november 2015 een bezoek gebracht aan Rosebel Goldmines. Tijdens dit bezoek hebben de leden een gesprek gevoerd met de leiding van het bedrijf. Deze bespreking was bedoeld om DNA te informeren over de stand van zaken in de goudsector. Verder hebben de leden ook een gesprek gevoerd met de kleinschalige mijnwerkers (porknokkers), de vakbond en het traditioneel gezag en hun gemeenschap.

De delegatie bestond naast het lid Parmessar verder uit de leden Asiskumar Gajadien, Patrick Kensenhuis, Ingrid Karta-Bink, Carl Breeveld, Glenn Sapoen, Marinus Bee, Erwin Linga, Wendell Asadang, Frederik Finisie, Djoties Jaggernath, Keshopersad Gangaram Panday, Alice Nading, Diana Pokie, Grace Watamaleo, Ruth Cotino, Ruchsana Ilahibaks, Dew Sharman en Jitendra Kalloe.

De leiding van de maatschappij heeft de delegatie uitgebreider informatie gegeven over de situatie in dat gebied. Er is onder andere gesproken over:
• Het aantal incidenten in de periode 2012-2014
• De veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen
• Goudproductiecijfers
• Een totaal overzicht van de contributie
• Partnerschappen
• Overeenkomsten die in de afgelopen periode zijn gesloten
• Bezuinigingen
• Lokale investeringen

De leiding van de maatschappij heeft onder meer aangegeven, dat zij vanwege de dalende prijs van goud op de wereldmarkt en drastische toename van productiekosten genoodzaakt is algehele bezuinigingsmaatregelen stringent door te voeren, waardoor maatregelen worden getroffen op het gebied van personele lasten.

Problemen in het gebied

De districtscommissaris mevrouw Yvonne Pinas, heeft net als de kleinschalige mijnwerkers van Macamboa tijdens het gesprek met de parlementaire commissies aangegeven, dat het gebied met ernstige problemen kampt. De groep van Macamboa vreest dat zij uit het gebied zullen worden gezet, omdat IAMGOLD intussen vijf kleinschalige mijnwerkers heeft gedagvaard om het gebied te verlaten. Verder is aangegeven, dat Nieuw-Koffiekamp ook valt binnen de concessie van IAMGOLD. Tussen de lokale bevolking en IAMGOLD zijn er diverse twistpunten. De delegatie heeft de vertegenwoordigers van Macamboa voorgehouden, dat al de punten worden gelist, waarna er verslag wordt gedaan het parlement.

Veiligheid

De lokale gemeenschap heeft aangegeven, dat zij zich niet meer veilig voelt in hun eigen woongebied. Zo zijn de trillingen voelbaar. De mensen hebben aangegeven, dat de stoffen die vrijkomen tijdens het proces van het bedrijf schadelijk zijn voor hun gezondheid. Daarnaast ondervinden de lokale bewoners last van ongedierte die afkomt op de voedselresten die op een onveilige manier worden gedumpt met als gevolg een vliegenplaag. De dorpelingen hebben aangegeven last te hebben van vele illegale goudzoekers, die niet van Nieuw-Koffiekamp afkomstig zijn.

Vakbond

Tijdens een onderhoud met de vakbond is aangegeven, dat zij het totaal niet eens is met de methode die IAMGOLD hanteert om werknemers af te vloeien. De geschillen zijn van dien aard dat er geen inhoudelijk gesprek op dat punt meer plaatsvindt, waardoor IAMGOLD de werknemers individueel benadert voor een afvloeiingsregeling.

Traditioneel gezag

Op woensdag 11 november 2015 komen het traditioneel gezag en de porknokkers op Brownsweg bijeen om over diverse punten te praten. Dit in voorbereiding op hun komst naar DNA.

Op zaterdag 14 november 2015 zal in DNA een vervolggesprek plaatsvinden om verder te praten over de problemen in het gebied. Tot de aanwezigen zullen behoren:
• De districtscommissaris van Brokopondo
• Vertegenwoordigers van het Traditioneel Gezag
• De kleinschalige mijnwerkers van East Roma Pit
• De ministers van Regionale Ontwikkeling, Arbeid, Natuurlijke Hulpbronnen en Volksgezondheid.

De brainstormingssessie zal gaan over de volgende punten:
• Afvloeiing te Iamgold
• Situatie van East Roma Pit
• Situatie van de leef- en woonomstandigheden te Nieuw-Koffiekamp.

<< Terug naar berichten