Vaste commissie Onderwijs bespreekt brandende vraagstukken met minister Peneux

Vaste commissie Onderwijs bespreekt brandende vraagstukken met minister Peneux

De vaste commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in De Nationale Assemblée onder voorzitterschap van het lid Rossellie Cotino, heeft op vrijdag 22 juli 2016 brandende vraagstukken besproken met minister Robert Peneux en zijn staf. De onderwerpen subjectsubsidie binnen het onderwijs en reorganisatie van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao) zijn ook aan de orde gekomen.

Ten aanzien van subjectsubsidie is toegelicht dat de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB) onder soepele voorwaarden leningen verstrekt aan studenten die hun studie niet kunnen financieren. Leerlingen van het Gewoon Lager Onderwijs (GLO) en dat van het Voortgezet Onderwijs Junioren (VOJ) worden materiaalkosten in rekening gebracht. Afgesproken is dat er met de ministeries van Financiën en Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal worden bekeken hoe de sociaal zwakkeren tegemoet te komen. Het standpunt van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur is dat elk kind toegang heeft tot het onderwijs en dat geld geen probleem mag zijn.

De commissieleden zijn verder geïnformeerd over de reorganisatie van het Imeao. Er worden niveaus uit het curriculum gehaald, omdat er geen animo daarvoor is. Deze zullen geleidelijk aan worden afgebouwd. De reorganisatie zal volgens de departementsleiding voor een betere doorstroming van scholieren zorgen terwijl vakleerkrachten zullen efficiënter worden ingezet.

De delegatie heeft naast het lid Cotino bestaan uit de leden Nao-mi Samidin, Diana Pokie en Erwin Linga.

<< Terug naar berichten