Vaste Commissie Volksgezondheid bemiddelt in RGD geschil

Vaste Commissie Volksgezondheid bemiddelt in RGD geschil

De vaste commissie Volksgezondheid van De Nationale Assemblée heeft in een spoedberaad op donderdag 25 september 2014 de Vereniging van Regionale Gezondheidsdienst Artsen (VRA) en het bestuur en de directie van de RGD ontvangen. Medici zijn sinds maandag in actie. Om partijen nader tot elkaar te brengen zijn beide groepen in twee afzonderlijk bijeenkomsten ontvangen. Tijdens het gesprek heeft de voorzitter van de vaste commissie Volksgezondheid,  Theo Vishnudatt, de gezondheidsdeskundigen gewezen op het algemeen belang dat geprevaleerd moet worden. Gelet op de chikungunya epidemie in het land is het van belang dat medici het werk hervatten. Verder heeft Vishnudatt gewezen op de bijdrage van de VRA, omdat zij zich meer moeten concentreren op de preventie.

De RGD-leiding heeft aangegeven bereid te zijn om te praten met VRA voor verbetering van de dienstverlening. Echter moeten de eisen van de artsen passen binnen het financiële plaatje van de gezondheidsorganisatie. 

Partijen hebben aangegeven de benadering van de vaste commissie op prijs te stellen en kijken uit naar een spoedige oplossing.

Naast de voorzitter van de vaste commissie is de voorzitter bijgestaan door de leden Amzad Abdoel, Oesman Wangsabesari, Frederik Finisie en Jenny Warsodikromo.

 

 

 

 

 

 

<< Terug naar berichten