Versterking Rekenkamer noodzakelijk

Versterking Rekenkamer noodzakelijk

De voorzitter van De Nationale Assemblée mevrouw Jennifer Geerlings-Simons heeft op uitnodiging van de Rekenkamer van Suriname op maandag 30 mei 2016 een keynote speech gehouden met als titel: ‘Rekenkamer en nationale economische ontwikkeling.’

Van 30 mei - 2 juni 2016 heeft dit instituut het 10th Caribbean Organization for Supreme Audit Institutions (CAROSAI) in de Ballroom van hotel Torarica gehouden met als thema: ‘Versterking van rekenkamers door middel van opleiding, gezamenlijke audits en uitvoering van ISSAIs.’ De Rekenkamer wil met dit congres het belang van haar bestaan op zowel nationaal als regionaal niveau benadrukken.

Voorzitter Simons heeft in haar toespraak een vergelijking gemaakt van de Rekenkamer van toen en nu. Vroeger was de Rekenkamer een onderbezet instituut dat weinig tot geen toegang had tot onder andere staatsbedrijven en ministeries die moesten worden onderzocht. In de periode 2010-2015 hebben historische veranderingen plaatsgevonden, omdat de DNA en Rekenkamer stappen hebben gezet om te komen tot een verbeteringsproces van dit instituut. Door deze nauwere samenwerking kan ook betere invulling worden gegeven aan de grondwettelijke taken van de DNA. Volgens mevrouw Simons is de Rekenkamer vandaag de dag meer geïntegreerd in de regio.

Suriname krijgt van 2016-2020 te maken met de transitie van het land naar een weerbaardere economie met een brede basis. In deze transitiefase zal er rekening gehouden moeten worden met het functioneren van de overheid, uitvoering van overheidsprojecten en het ontwikkelen van nieuwe projecten en processen om de private sector te ondersteunen. Verder moeten ook nieuwe manieren worden ontwikkeld om staatsbedrijven te organiseren en te beheren.

<< Terug naar berichten