Vertegenwoordiging DNA naar ParlAmericas vergadering in Ecuador

Assembleelid Wendell Asadang vertoeft namens De Nationale Assemblée (DNA) in Quito, Ecuador, waar hij ‘the 8th Annual Gathering of Women Parliamentarians of ParlAmericas’ zal bijwonen. De vergadering die van 2-3 juni wordt gehouden heeft als thema: ‘ Diversifying political power to build inclusive societies.’

DNA-voorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons die deel uitmaakt van het bestuur van ParlAmericas heeft afgezien van deelname aan deze vergadering vanwege de behandeling van het ‘Stabilisatie en herstelplan 2016 – 2018; van crisisbeheersing naar transformatie van de economie’ in het parlement.

Tijdens deze ParlAmericas vergadering zal het lid Asadang een historisch overzicht presenteren van vrouwelijke parlementariërs tussen 2005 en 2015, wat Suriname heeft gedaan om meer vrouwen in besluitvormingsposities te krijgen en hoe de representatie van de minderheidsgroepen zoals marrons en inheemsen is verbeterd.

<< Terug naar berichten