Vicevoorzitter Bouva: “Natuur nieuw pad voor ontwikkeling van Suriname”

Vicevoorzitter Bouva: “Natuur nieuw pad voor ontwikkeling van Suriname”

De natuur van Suriname kan een nieuw pad zijn voor sociaal- economische ontwikkeling in ons land. Eerst moeten er diverse milieuwetten tot stand komen om de natuur de basis te maken van dit beleid. Suriname heeft met een bosbedekking van ruim 94%, als groenste land in de wereld, behoorlijk potentie maar die wordt onvoldoende benut. Vicevoorzitter van De Nationale Assemblée, de heer Melvin Bouva MPA. LLB, vindt dat Suriname beter zijn bos moet beschermen en beheren om zodoende geld te verdienen. De goudsector heeft veel goeds opgeleverd, maar ook minder goede dingen. Het is nu tijd om andere sectoren zoals toerisme en Non Timber Forest Products (NTFP) vanuit onze natuur te ontwikkelen.

Rol DNA

De rol van DNA is om wetgeving voor te bereiden en goed te keuren. Die vormen de belangrijkste basis om het maximale te halen uit de natuur. Suriname kan in dit kader veel leren van het institutioneel en wettelijk kaderwerk. Costa Rica, is één van de meest vooraanstaande landen op dit gebied. Vanaf zij begonnen zijn met het behouden van hun natuur, bedragen hun inkomsten uit de natuur op jaarbasis ruim 3,8 miljard Amerikaanse dollars. In het institutioneel en wettelijk kaderwerk zijn er instituten ingesteld om deze sector te beheren. In dat kader hebben vertegenwoordigers uit verschillende gelederen van de samenleving van 5 tot 15 januari 2018 een studiereis gemaakt naar Costa Rica. De delegatie heeft bestaan uit vertegenwoordigers van de Vereniging van Economisten in Suriname, Conservation International, het ministerie van Financiën, het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (RGB) en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De parlementaire vertegenwoordiging heeft bestaan uit de leden: vicevoorzitter Melvin Bouva MPA LLB (delegatieleider), drs. Asiskumar Gajadien, Roché Hopkinson, Marinus Bee B.A. en Grace Watamaleo.

Deze studiereis is bedoeld als uitwisseling en het opdoen van kennis achter het succesverhaal van Costa Rica als het gaat om het in stand houden van bossen. De natuur van Suriname vormt dertig procent van de klimaatoplossing in de wereld, waardoor het land daardoor een belangrijke troef in handen heeft. Suriname heeft meer land en bos dan Costa Rica, alleen aan de wetgeving moet er nog gewerkt worden. De missie naar Costa Rica heeft de delegatie gesterkt in het beeld dat het met een visie, politieke commitment en actie mogelijk is om te verdienen aan het bos en de natuur en daarmee de economie te diversifiëren.

Na de studiereis is er samen met Conservation International een heel concreet actieplan uitgezet. De vicevoorzitter rekent erop dat het parlement nog vóór het reces, een aantal milieuwetten behandelt en goedkeurt.

<< Terug naar berichten