Vicevoorzitter DNA gekozen bestuurslid Comité voor Democratie en Mensenrechten IPU

Vicevoorzitter DNA gekozen bestuurslid Comité voor Democratie en Mensenrechten IPU

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblée (DNA), de heer Melvin Bouva MPA, is gekozen tot bestuurslid van het Comité voor Democratie en Mensenrechten van de Inter-Parlementaire Unie (IPU). Dit vond plaats in de periode van 17 tot en met 21 oktober 2015 tijdens de 133ste vergadering van de IPU in Genève, Zwitserland. De heer Bouva is in deze zittingsperiode tevens gekozen als vaste vertegenwoordiger van DNA bij de IPU. Hij neemt deze positie over van het lid André Misiekaba.

In een schrijven feliciteert de IPU secretaris-generaal Martin Chungong, het nieuwbakken bestuurslid, de heer Bouva, met zijn verkiezing binnen dit belangrijk orgaan en wenst hem veel succes toe. In de correspondentie geeft de organisatie tevens aan, dat het belangrijk is dat alle leden van het Bureau actief participeren aan de vergaderingen en activiteiten om ervoor te zorgen dat de besluiten in lijn zijn met de doelstellingen van de organisatie. Het Bureau vervult namelijk ook een belangrijke rol bij het opstellen van de agenda van het Comité voor Democratie en Mensenrechten.

Volgens de geldende procedures zijn er minstens drie manieren waarop het Bureau een bijdrage levert om de agenda van het Comité samen te stellen. Er kunnen voorstellen worden gedaan ter bespreking en aanname van een onderwerp dat op de eerstvolgende vergadering van het Comité moet worden aangenomen. Het onderwerp dat nu ter goedkeuring van de commissie ligt is: “De vrijheid van vrouwen om veilig, zonder inmenging, deel te nemen aan politieke processen: het opbouwen van partnerschappen tussen mannen en vrouwen.” Deze resolutie zal tijdens de 135ste Assemblée in oktober 2016 worden onderzocht. Verder kan het Comité ook voorstellen doen voor andere activiteiten van het Bureau. Zoals de regels voorschrijven heeft het Comité de mogelijkheid om andere activiteiten te organiseren, zoals commissie onderzoek, beoordeling en follow-up van eerdere IPU-resoluties, het organiseren van missies en hoorzittingen over onderwerpen die verband houden met hun bevoegdheden, waar mogelijk in samenwerking met de Verenigde Naties en andere officiële organisaties. Sommige activiteiten kunnen ook buiten de vergadering plaatsvinden.

De heer Bouva heeft zich voorgenomen om ook deze uitdaging naar eer en geweten en beste vermogen aan te gaan. Hij verwacht hierbij de volledige ondersteuning van de DNA en alle andere relevante instituten en functionarissen.

De eerstvolgende IPU-vergadering wordt in maart 2016 in Lusaka, Zambia gehouden.

 

<< Terug naar berichten