VN en UNDP vertegenwoordigers krijgen informatie over DNA

VN en UNDP vertegenwoordigers krijgen informatie over DNA

Richard Blewitt, coördinator van de Verenigde Naties en UNDP vertegenwoordiger voor de regio, heeft op verzoek een onderhoud gehad met de voorzitter van De Nationale Assemblée mevrouw Jennifer Geerlings-Simons. Deze ontmoeting vond plaats op woensdag 26 augustus 2015. Allereerst feliciteerde de heer Blewitt mevrouw Simons met haar tweede zittingstermijn.

Tijdens het onderhoud lag de focus op de prioriteiten voor deze zittingsperiode. Er zal worden gewerkt aan de verdere versterking en productiviteit van het parlement. “Wij willen dat de assemblee meer wetgeving produceert. Veel meer dan vijf jaren terug”, benadrukte mevrouw Simons.

Om het contact met de samenleving te onderhouden, wordt de website dagelijks geüpdate terwijl informatie vanuit het parlement ook regelmatig op de beeldbuis verschijnt. De bedoeling is om op korte termijn een mobiele app te ontwikkelen, waardoor de burgerij kan zien waarmee het parlement zich bezighoudt. Via deze app moet ook mogelijk zijn aan te geven wat de verwachtingen zijn. Intussen is er al een mogelijkheid voor het geven van feedback op de website.

Tijdens het gesprek prees mevrouw Simons de samenwerking met de UNDP en het Unicef. Met de UNDP is onder meer het project ‘Meer vrouwen in de besluitvorming 2015’ georganiseerd. De DNA-voorzitter spreekt van een succesvol project dat continuïteit behoeft. Door opschuivingen van kandidaten in het parlement verwacht de voorzitter dat het aantal vrouwelijke parlementariërs zal stijgen naar 15.

Om geen terugval te krijgen in het aantal vrouwen dat bij de verkiezingen in 2020 op verkiesbare plekken worden geplaatst, wil DNA zich opnieuw focussen op vrouwen in politiek. Allereerst wordt aandacht geschonken aan de gekozen vrouwen. Zij zullen verder worden versterkt. Voorzitter Simons streeft ernaar om dit jaar nog nog een sessie voor deze groep te houden. Voor de trainingen zal waar mogelijk geput worden uit locale expertise terwijl buitenlandse knowhow ook belangrijk is. De bedoeling is dat ook mannen worden betrokken.  

DNA doet zelf aan onderzoek voor specifieke gebieden. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de situatie van kinderen in opvanginstellingen. De resultaten van het onderzoek zijn verzonden naar de overheid.

Blewitt is al 2,5 jaar vertegenwoordiger in de regio, met als standplaats Trinidad and Tobago. Hij geeft de garantie dat DNA mag rekenen op ondersteuning voor het uitvoeren van projecten. De organisatie zal helpen zoeken naar financiën en geschikte personen die hun expertise kunnen delen met Suriname.

Blewitt was vergezeld van Guillermo Troya (Paho/WHO), mevrouw Tonni Brodber (UN Women vertegenwoordiger) en de UNDP vertegenwoordiger in Suriname Alexis Armstrong.

 

<< Terug naar berichten