Voedselveiligheid verzekerd door goedkeuring Wet Inspectie Vlees- en overige Dierlijke Producten

Voedselveiligheid verzekert door goedkeuring Wet Inspectie Vlees- en overige Dierlijke Producten

Op dinsdag 7 februari 2017 heeft De Nationale Assemblée met algemene 39 stemmen de ontwerpwet betreffende de officiële Inspectie van vlees en overige producten van dierlijke oorsprong aangenomen.

Met de aanname van deze wet zijn er regels vastgelegd voor de veilige productie van begin tot eind (van boerderij tot het bord). Het is van belang dat vlees en overige dierlijke producten veilig en gezond zijn voor de menselijke en dierlijke consumptie. Deze wet beoogt ondersteuning van de export van vlees- en vleesproducten, ordening, het bewaken van voedselveiligheid en het vergemakkelijken van ondernemen.

Het initiatiefvoorstel is op 16 augustus 2016 ingediend door de leden Stephen Tsang, Dinotha Vorswijk, Jenny Warsodikromo, William Waidoe, Roché Hopkinson, Riad Nurmohamed en Jennifer Vreedzaam.

Er is een Commissie van Rapporteurs samengesteld die belast is met het vooronderzoek van deze wet. Deze commissie bestaat uit de leden: Amzad Abdoel (voorzitter), Jitendra Kalloe, Hans Sandjon, Ingrid Karta-Bink, Wendell Asadang, Mahinderkoemar Jogi en Remie Tarnadi.

 “We hebben een belangrijke stap gezet op weg naar ordening. En ik feliciteer ook het parlement, omdat met deze wet zaken zijn ingebouwd die ons land moeten bevrijden van zaken die stagneren en de aan aanleiding geven tot allerlei vormen van ongeregeldheden. Het parlement is bezig die maatregelen te treffen in de wet dat deze zaken worden voorkomen”, stelt assembleevoorzitter mevrouw Jennifer Geerlings-Simons.

<< Terug naar berichten